JÄRELEPROOVITUD PRAKTIKAD MEESKONNA TÖÖKORRAS HOIDMISEKS

Eriolukorras elamisest on sprindi asemel saanud maraton. Kui eelmisel kevadel tundus, et kogu elu ja töö saab ning tuleb korraks lihtsalt pausile panna kuni kõik endiseks muutub, siis nüüdseks ei ole seda illusiooni enam kellelgi. Olud meie ümber on muutunud – vaja on teha need muutused enda omaks, kohaneda ja leida kirss ka sellel kahtlaselt kehvasti küpsetatud tordil.

Räägime, kuidas CC oma meeskonna töökorras hoiab ning avaldame mõned üsna leidlikud ning kergesti teostatavad  praktikad edukatest ettevõtetest.

Loe lisaks

Piison PEAB lendama!

Paljud juhid küsivad praegu, kuidas kasvatada oma töötajate iseseisvust ja vastutustunnet? Kuidas kultiveerida uusi juhte olukorras, kus tegelikult juhipositsiooni ei terenda ees, aga ellujäämiseks on vaja, et kogu meeskond koosneks juhtimisvõimelistest ja -tahtelistest inimestest?

Selles olukorras käituvad paljud juhid nn piisonitena oma karja ees, st et annavad käske ja teevad otsuseid, lootes, et karjaliikmed õpivad. Tegelikkuses on piisonikari aga vähepaindlik, liikmete vastutus on madal ning iseseisva mõtlemise võime veelgi madalam.

Loe lisaks

Mida on vaja meeskonna juhtimiseks?   

Grupi inimeste koos tööle panemisest on ainuüksi vähe, et saavutada sünergia või käivitada kollektiivne intelligentsus. Selline protsess esitab ka juhile erilisi nõudmisi. 

Ühise eesmärgi poole liikumisel on vaja avatust koos hästi arenenud võimega näha olukordasid teiste inimeste vaatekohast, et lahendada erinevaid situatsioone. Laias laastus on üheksa hoiakut, mis tulevad juhile kasuks. Hoiak on siinkohal kalduvus mõelda millestki mingil viisil ning see kalduvus väljendub käitumises ja on seotud emotsioonidega.
Loe lisaks

Kuidas suurendada meeskonna võimekust?

Peale puhkust või pikemat eemal olemist meeskonnast, sh kaugtöölt naastes, tunnevad inimesed vahel ebakindlust. Juhi ülesanne on aga suurendada meeskonna võimekust elluviimisel, meeskonnaliikmete iseseisvust ning vastutustunnet. Kuidas?

Loe lisaks