KUIDAS KAUGTÖÖ AJAL PALGATUD TÖÖTAJA LADUSALT PARDALE SAADA?

Töökohavahetus ja uude ametisse sisse elamine on alati suuremal või vähemal määral väljakutse. Mida valutumalt ja kiiremini see toimub, seda toredam – ning mis seal salata, ka tööandja seisukohalt tulusam. Kui uus tulija tunneb end koduselt ja on uue rolli üle põnevil, on ta võimeline oma tööülesandeid täitma täisvõimsusel. Kuidas aga uus tulija siis pardale saada siis, kui tema suhtlus nii ülemuse kui ülejäänud meeskonnaga saab olema ainult virtuaalne?
Loe lisaks

Piison PEAB lendama!

Paljud juhid küsivad praegu, kuidas kasvatada oma töötajate iseseisvust ja vastutustunnet? Kuidas kultiveerida uusi juhte olukorras, kus tegelikult juhipositsiooni ei terenda ees, aga ellujäämiseks on vaja, et kogu meeskond koosneks juhtimisvõimelistest ja -tahtelistest inimestest?

Selles olukorras käituvad paljud juhid nn piisonitena oma karja ees, st et annavad käske ja teevad otsuseid, lootes, et karjaliikmed õpivad. Tegelikkuses on piisonikari aga vähepaindlik, liikmete vastutus on madal ning iseseisva mõtlemise võime veelgi madalam.

Loe lisaks

Mida on vaja meeskonna juhtimiseks?   

Grupi inimeste koos tööle panemisest on ainuüksi vähe, et saavutada sünergia või käivitada kollektiivne intelligentsus. Selline protsess esitab ka juhile erilisi nõudmisi. 

Ühise eesmärgi poole liikumisel on vaja avatust koos hästi arenenud võimega näha olukordasid teiste inimeste vaatekohast, et lahendada erinevaid situatsioone. Laias laastus on üheksa hoiakut, mis tulevad juhile kasuks. Hoiak on siinkohal kalduvus mõelda millestki mingil viisil ning see kalduvus väljendub käitumises ja on seotud emotsioonidega.
Loe lisaks

Kuidas suurendada meeskonna võimekust?

Peale puhkust või pikemat eemal olemist meeskonnast, sh kaugtöölt naastes, tunnevad inimesed vahel ebakindlust. Juhi ülesanne on aga suurendada meeskonna võimekust elluviimisel, meeskonnaliikmete iseseisvust ning vastutustunnet. Kuidas?

Loe lisaks