ENDEL HANGO on  diplomeeritud coach
7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard)
E-mail:  endel@changeconsulting.ee     
Telefon: (+372) 501 2435

ESCÜ /Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing/

Coaching

____________

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igale inimesele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber. 
____________Coachingu eesmärke:

Võimalikud eesmärgid on seotud ametialase isiksusliku arenguga ning lepitakse kokku iga kliendiga personaalselt:

 • aidata leida motivatsiooni ja uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
 • aidata vabaneda kogunenud pingetest
 • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi
 • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks
 • aidata muudatusi elutervelt juhtida
 • aidata inimesel oma ressursse kõige efektiivsemal ja parimal viisil kasutama õppida
 • aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust 


Coachingu tulemusel inimene:
 • on heas töötegemise vormis ning teeb enda tööd tulemuslikumalt
 • kasutab enda oskuseid teadlikumalt ja efektiivsemalt
 • analüüsivad osalejad süstemaatiliselt oma tööalast käitumist ja leiavad kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades


Professionaalne coach:
Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ESCÜ, ICF, EMCC või sarnase ühenduse poolt määratletud (rahvusvahelistele) standartitele.

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri – kui ka avaliku sektori juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.

Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil, aitab süstemaatiliselt analüüsida oma tööalast käitumist ja leida kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades.Coaching võib olla:
 • teemakeskne - keskendub teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja käitumise arendamisele
 • juhtumikeskne - keskendub konkreetsete tööalaste juhtumite lahendamisele ning lahendustest õppetundide sõnastamisele

Coach toetab klienti kliendi eesmärkide saavutamisel, oskuste, võimete ja isiksuse arendamisel just tema vajadustele vastaval viisil.

Coaching võib toimuda individuaalselt kui ka grupis/meeskonnas.


Coachingu maht:
Soovitav individuaalse coachingu maht ühe kliendiga individuaalsessioonide vormis on 6-10 korda (korraga 1,5 h)
Soovitav meeskonnacoachingu maht ühele meeskonnale on alates 4-6 korda (korraga 3 h)


____________

CC coachingu kliente:
____________