ACTION METHODS / TEGEVUSLIKUD MEETODID   6.-7.06.2023
Lühikursus mitte-psühhodramaatikutele

Kursuse tutvustus:

Psühhodraamast pärit tegevuslikke meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagame peamisi tegevuslikke meetodeid ning nende taustaks olevat alusfilosoofiat. Osalejad õpivad neid kasutama ohutult ja eesmärgipäraselt – olgu siis grupis või individuaalselt. Koolitus on mõeldud kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).
Täosema info kursuse kohta leiad SIIT


CC koolitused juhtidele, meeskondadele ja enesearenguks


____________

Meie eesmärk on toetada nii meeskondade kui üksikinimeste arengut, et teha
olulisi muudatusi 
oma töö- ja eraelus. 
____________


Püsivate muutuste esilekutsumine on keerukas ülesanne, siis põrgatakse kokku nii väliste kui ka sisemiste takistustega. Sellistes olukordades  saamegi meie oma kogemuste ja meetoditega toeks olla. Aitame vabastada spontaansust, 
leida uusi lahendusi ja ressursse.Change Consulting 
avatud koolitused leiad meie FB-lehelt.


____________
CC koolituste kliente:
____________