AVATUD KURSUSED

Taas arenema ja arendama!

Me oleme palju kriise üle elanud ja kaasa elanud, nii et harju või ära. Aeg on taas ennast arendada ja teisi toetada! Inimene õpib tegutsedes koos teistega ning siis neid kogemusi mõtestades. Kui selle tulemusena sündib tema jaoks midagi uut ja kasulikku, siis see jääb meelde ja ta hakkab seda kasutama. 2022 sügisel pakume õppimise põhiprintsiipidele tuginevaid meetodite kursusi:  

I Tegevuslike meetodite alused – 13.10.2022

II Sotsiomeetria alused – 4.11.2022 

III Loovmeetodite alused (sümbolid, metafoorid, visualiseerimine) – 23.11.2022 


KOOLITAJAD: ENDEL HANGO JA LIIS HANGO

E-mail: endel@changeconsulting.ee


HIND: 3 päeva 330 eur + km; 2 päeva 225 eur + km; 1 päev 120 eur + km
CC koolitused juhtidele, meeskondadele ja enesearenguks


____________

Meie eesmärk on toetada nii meeskondade kui üksikinimeste arengut, et teha
olulisi muudatusi 
oma töö- ja eraelus. 
____________


Püsivate muutuste esilekutsumine on keerukas ülesanne, siis põrgatakse kokku nii väliste kui ka sisemiste takistustega. Sellistes olukordades  saamegi meie oma kogemuste ja meetoditega toeks olla. Aitame vabastada spontaansust, 
leida uusi lahendusi ja ressursse.Change Consulting 
avatud koolitused leiad meie FB-lehelt.


____________
CC koolituste kliente:
____________
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
Avaliku Halduse Arengukeskus
Utilitas - Eesti energiakontsern
Valgamaa Kutseõppekeskus
Riigi Tugiteenuste Keskus
Keskkonnaamet
Tartu Ülikool
Civitta


Allpool on valik sihtrühmade kaupa välja töötatud koolitusprogramme, mis on valmis kujul tellitavad või abiks kliendi koolitusvajaduste kaardistamisel. Vajadusel kohandame neid koostöös tellijaga.

____________

Koolitusprogrammid

Meeskondadele

Juhtidele

Enesearendajale