AVATUD KURSUSED

Taas arenema ja arendama!

Me oleme palju kriise üle elanud ja kaasa elanud, nii et harju või ära. Aeg on taas ennast arendada ja teisi toetada! Inimene õpib tegutsedes koos teistega ning siis neid kogemusi mõtestades. Kui selle tulemusena sündib tema jaoks midagi uut ja kasulikku, siis see jääb meelde ja ta hakkab seda kasutama. 2022 sügisel pakume õppimise põhiprintsiipidele tuginevaid meetodite kursusi:  

Gruppide ja meeskondade arendamise meetodid

I Tegevuslike meetodite alused13.10.2022

II Sotsiomeetria alused 4.11.2022 

III Loovmeetodite alused (sümbolid, metafoorid, visualiseerimine)23.11.2022 CC koolitused juhtidele, meeskondadele ja enesearenguks


____________

Meie eesmärk on toetada nii meeskondade kui üksikinimeste arengut, et teha
olulisi muudatusi 
oma töö- ja eraelus. 
____________


Püsivate muutuste esilekutsumine on keerukas ülesanne, siis põrgatakse kokku nii väliste kui ka sisemiste takistustega. Sellistes olukordades  saamegi meie oma kogemuste ja meetoditega toeks olla. Aitame vabastada spontaansust, 
leida uusi lahendusi ja ressursse.Change Consulting 
avatud koolitused leiad meie FB-lehelt.


____________
CC koolituste kliente:
____________
Allpool on valik sihtrühmade kaupa välja töötatud koolitusprogramme, mis on valmis kujul tellitavad või abiks kliendi koolitusvajaduste kaardistamisel. Vajadusel kohandame neid koostöös tellijaga.

____________

Koolitusprogrammid