Juhtidele


ETTEVALMISTAV KURSUS JUHTIMISEKS

Juhtimisoskused on universaalseks konkurentsieeliseks paljudes organisatsioonides. Kolm selget erinevust tegutsemisel suurendab osalejate initsiatiivi, parandab kommunikatsiooni ning arendab vastutuse võtmise võimekust.

Sissejuhatav kursus tutvustab juhile vajalikke kompetentse ning võimaldab osalejatel leida viise neid oma igapäevases tegevuses tulemuslikult kasutada.

loe koolitusest lähemalt


MEESKONNAJUHI ARENGUPROGRAMM

Meeskonnajuhid küsivad endalt vahel, kuidas õnnestuks grupp tööle rakendada nii, et kõigi potentsiaali kasutatakse maksimaalselt – nii, et meeskond oleks „targem“ kui üksikud liikmed eraldi. Kollektiivse intelligentsuse äratamiseks on vaja osata vastata 7 küsimusele ning teada, kuidas kasutada töövahendeid, mis on võtmeks iga meeskonna koostööle.

loe koolitusest lähemalt

"LOOVA JUHTIMISE" ARENGUPROGRAMM UUS!

Kogenud juhtidel ja tippspetsialistidel on oma toimivad lähenemised, mis võivad ühel hetkel ennast ammendada. Sealt edasi löövad aga läbi need, kes suudavad leida uudseid ja kohaseid lahendusi.

Arenguprogramm aitab arendada osalejate Loovat Geeniust – sh arendatakse loovuse komponente ning õpitakse nende rakendamist juhtimises.

 LOE KOOLITUSEST LÄHEMALT


NB! Lõppdisain koolitustele valmib alati koostöös tellijaga - küsi oma asutusele sobivat formaati.