ETTEVALMISTAV KURSUS JUHTIMISEKS
Juhtimiskoolitus (1-päevane)

Õpingute kogukestus on 8 tundi (auditoorne õppetöö 8 tundi)

Sihtgrupp: 
Koolitus on mõeldud kõigile, kes 
 • alustavad tööd inimeste juhina
 • tulemuste saavutamiseks peavad juhtima projekte ja/või kaasama teisi töötajaid 
 • kannavad oma valdkonnas lõppvastutust
 • vajavad selgust juhirolli piirides, sh spetsialist-juhid, kes kannavad osalist juhtimisvastutust

Kursuse eesmärgiks on suurendada osalejate juhtimisvõimekust, sh arendada kaasamise ja elluviimisega seotud oskusi ning vastutustunnet.

Õpiväljundid: 
 • Osalejad teavad kaasaegseid juhtimiskäsitlusi ning oskavad valida juhi rollile kohaseid käitumisi, sh oma ajakasutust planeerida
 • Osalejad teavad peamisi juhtimistegevusi ning enda tugevusi-nõrkusi juhina
 • Osalejad oskavad valida tulemuslikke suhtlemisstrateegiaid kaasamiseks, motiveerimiseks ja vastutuse delegeerimiseks

Koolituse teemad: 

 • Kaasaegne juhtimine ja juhi roll 
 • Kuidas juht saavutab tulemusi?
 • Mis on juhi rolli eripärad (võrreldes spetsialisti rolliga)? Milline on juhi vastutus?
 • Millised on peamised juhtimistegevused? 
 • Juhi ajakasutus ning peamised juhtimistegevused inimeste juhtimisel 
 • Kuidas juhtimiseks aega leida ning milline on efektiivselt ajakasutus juhina?
 • Kuidas juhina kaasata, motiveerida ja delegeerida? 
 • Juhtimissimulatsioon ja eneseanalüüs 
 • Milline on efektiivne töökorraldus ja kuidas tagada hea kommunikatsioon?
 • Mis toetab / takistab inimeste juhtimisel? 
 • Isikliku arenguplaani koostamine 

Kursus toimub kogemusõppe vormis, kus kasutatakse kaasaegseid tegevuslikke täiskasvanuõppe meetodeid:
 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • juhtimissimulatsioon ja praktilised harjutused
 • sotsiomeetrilised harjutused  
 • eneseanalüüs ja refleksiooni
 • töö kirjandusega
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 8 tunni ulatuses auditoorses töös.


 Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee


Õppekava PDF