ACTION METHODS / TEGEVUSLIKUD MEETODID   6.-7.06.2023
Lühikursus mitte-psühhodramaatikutele 

Kursuse tutvustus:

Psühhodraamast pärit tegevuslikke meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagame peamisi tegevuslikke meetodeid ning nende taustaks olevat alusfilosoofiat. Osalejad õpivad neid kasutama ohutult ja eesmärgipäraselt – olgu siis grupis või individuaalselt. Koolitus on mõeldud kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).


Kursuse teemad:

1. Tegevuslikud meetodite alused

 • sotsiomeetria
 • loovus-spontaansus
 • rollikäsitlus

2. Tegevuslike meetodite kasutamise protsess

3. Psühhodraama põhimeetodid:

 • Teisik ehk duubel kui mudeldamist ja empaatiat arendav meetod
 • Peegel kui eristumist ja individuatsiooni toetav meetod
 • Rollivahetus kui koosloome ja koostöö meetod (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine) 
4. Sotsiomeetriline tegevus, sh harjutused ja kasutamine "igapäevaelu" olukordades (skaalad, kaardid ja positsioneerimine, kohtumised)

5. Tegevuslikud tehnikad ja harjutused (vastavalt osalejate soovidele ja vajadustele), nt
 • Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
 • Rollitreening (oskuste arendamiseks ja olukordade lahendamiseks)
 • Monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
 • Rollikaart ja -analüüs
 • Sümbolobjektide ja metafooride kasutamine
6. Tegevuslike meetodite kasutamise näidustused ja piirangud


Koolituse tulemusena omandavad osalejad tegevuslike meetodite kasutamise põhimõtted, areneb sotsiomeetriline teadlikkus ning praktiline loovus erinevate meetodite kasutamisel oma töös. Koolituse läbinu teab peamisi psühhodraama tegevuslikke meetodeid ja oskab nende elemente kohasel viisil kasutada.Toimumiskohaks on Tartu Aparaaditehas koolitusruum „TEGU“.

Töötoa viib läbi:

ENDEL HANGO
E-mail:  endel@changeconsulting.ee     
Tel: 501 2435

HIND: 205 EUR + km
Registreeru koolitusele

Koostööpartner:


MTÜ TARTU PSÜHHODRAAMA INSTITUUT

on täiskasvanukoolituse valdkonnas tegutsev arendus- ja kompetentsikeskus, mis tegeleb igapäevaselt  psühhodraama  ning tegevuslike arendusmeetodite õpetamise, arendamise ja levitamisega Eestis. Pakume nii enesearendajatele kui inimestega töötavatele professionaalidele  psühhodraama  alast teavet, koolitusi ja väljaõpet. 


www.psyhhodraama.ee