Mida on vaja meeskonna juhtimiseks?   

Grupi inimeste koos tööle panemisest on ainuüksi vähe, et saavutada sünergia või käivitada kollektiivne intelligentsus. Selline protsess esitab ka juhile erilisi nõudmisi. 

Ühise eesmärgi poole liikumisel on vaja avatust koos hästi arenenud võimega näha olukordasid teiste inimeste vaatekohast, et lahendada erinevaid situatsioone. Laias laastus on üheksa hoiakut, mis tulevad juhile kasuks. Hoiak on siinkohal kalduvus mõelda millestki mingil viisil ning see kalduvus väljendub käitumises ja on seotud emotsioonidega.
1. Avatud olek 
Grupijuht peab ise olema mudeliks avatusest, sh enese avamisest – seeläbi saab ta aidata kaasa teistel ennast avada ning nii saab tekkida turvalisus (ja lähedus), mis on efektiivsuseks vajalikud.

2. Loa küsimine 
Kõik peavad osalema vabataktlikult ning juhi asi on meeles pidada ja vajadusel ka kõigile meelde tuletada, et kõik on oma valikutes vabad.

3. Seosed on tähtsad 
Elav meeskond on dünaamiline ning juht peab jälgima inimeste omavahelisi seoseid – mitte ainult suhteid, vaid ka sarnasusi ja erinevusi, distantse, mustreid ja liikumisi jne.

4. Toeta „geeniust“ 
Meeskonnaga töö eelduseks on mõtteviis, et kõigil indiviididel ja gruppidel on neile ainuomane viis parimal viisil toimetada ning selliselt tegustemine ka kõige lootusetumates olukordades viib ootamatute loovate lahendusteni.

5. Fookus paika 
Fookuse valimine tähendab alati ka teatud teistest valikutest loobumist ja õiglasele otsustusprotsessile järgnevat tegevuskindlust

6. Kompromissikunst 
Vahel on vajalik valida kahe halva vahel ning siis aitab perfektsionismist loobumine teha ruumi vigadele, katsetamistele ja uutele küsimustele, mis hakkavad omakorda looma uusi võimalusi. Meeskonnas peab tekkima teadmine, et ka väikesed sammud on väga olulised.

7. Küsimuste küsimine
 
Uuriv suhtumine on see, mis annab ruumi olukorra kogu komplekssuse avaldumiseks ning võimaldab teiste abiga loovuse ja mõtlemise avaldumist.

8. Isikupärane lähenemine
 
Vaatamata kõikidele kogemustele, mudelitele ja soovitustele, on alati võimalik ja vahel ka vajalik lisada midagi, mis lähtub just konkreetsest juhist (ja tema olukorrast). Juhil peab olema valmidus teha midagi isikupärast, et meeskonda toetada.

9. Ootustest vabanemine

Piiravatest ootustest vabanedes annab juht võimaluse, et juhtub midagi ootamatut ning olevikus tegutsedes ja juhtuvale kohaselt reageerides õpib ja areneb ka juht ise. See hoiak seob kõiki teisi tervikuks.

Eelmine
Kuidas suurendada meeskonna võimekust?
Järgmine
Hirmust ilma hirmuta ehk tühja tooli harjutus

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: