MIS SABOTEERIB MEIE INNOVAATILISI IDEID JA JULGUST MUUDATUSI TEHA?


Suurel osal meist tuleb vastu tahtmist tunnistada, et me ei ole sugugi nii innovaatilised ja julged muutuste algatajad, kui meile meeldiks uskuda. Emotsioonid, nagu hirm, kahtlus, kahetsus ja frustratsioon on uue ja võõra ees kerged tekkima. Mõningane ettevaatlikkus on loomulikult eluterve ja arukas, kuid kui kõhklevad tunded ülemäära võidule pääsevad, võib see kergesti nurjata kõik meie ettevõtlikud jõupingutused ja nurjata innovaatilised ideed.
Loe lisaks

Hirmust ilma hirmuta ehk tühja tooli harjutus

Meil on palju erinevaid tundeid. Teada on, et negatiivsed tunded on suurema mõjuga, neid töödeldaks põhjalikumalt, nii nagu ka negatiivsed sündmused jäävad paremini meelde. Kui panna meie tunded suurde lehtrisse, siis väga sügavale põhja jääb hirm. Hirm on aga: „arutapja, väike-surm, mis toob kaasa täieliku arutuse“. Enamasti ei ole me enda hirmudega kontaktis, kuid sellest tulenevat ärevust on keeruline pikaajaliselt ignoreerida.

Terveks jäämise võtmeküsimus on tihtipeale oma ärevuse juhtimine. Selleks, et ärevus väheneks tuleb talle nö “otsa vaadata”. Selleks soovitan harjutust, mida igaüks saab kodus ise teha.

Loe lisaks