JÄRELEPROOVITUD PRAKTIKAD MEESKONNA TÖÖKORRAS HOIDMISEKS

Eriolukorras elamisest on sprindi asemel saanud maraton. Kui eelmisel kevadel tundus, et kogu elu ja töö saab ning tuleb korraks lihtsalt pausile panna kuni kõik endiseks muutub, siis nüüdseks ei ole seda illusiooni enam kellelgi. Olud meie ümber on muutunud – vaja on teha need muutused enda omaks, kohaneda ja leida kirss ka sellel kahtlaselt kehvasti küpsetatud tordil.

Räägime, kuidas CC oma meeskonna töökorras hoiab ning avaldame mõned üsna leidlikud ning kergesti teostatavad  praktikad edukatest ettevõtetest.

Nagu paljud teised ettevõtted, tegutseb CC-s praegu suuresti kaugtöö vormis. Et meeskonna ühtsus, töövõime ja motiveeritus ka distantsil olles säiliks, jälgime, et kaetud saaks mõned väga lihtsad, kuid võtmetähtsusega vajadused:


1. HOOLIVUS, USALDUS JA KAASAMINE

Kord nädalas, esmaspäeviti toimub koosolek, kus osalevad alati kõik meeskonna liikmed. Oluline on see nii CC sujuvaks töökorralduseks kui suhete tugevdamiseks.

Tööprotsesside sujuvaks haldamiseks annab iga meeskonnaliige lühidalt ja kokkuvõtlikult ülevaate kolmel teemal (PPP ehk progress, plaanid ja probleemid):

- Milliste ülesannetega tegelesin eelmisel nädalal ja mis on hetkeseis

- Milliste ülesannetega plaanin eeloleval nädalal tegeleda

- Milliste ülesannete juures näen keerukust, vajan abi või koostööd

Lisaks tööle aga suheldakse näost näkku alati ka isiklikul tasandil. Räägitakse, mis kellegi elus parasjagu toimub (kes võtab koera, kes teeb remonti, kuidas möödus nädalavahetus) ning kuidas on üldine meeleolu. Olulisel kohal on kindlasti huumor. Usaldusliku suhte loomise seisukohalt on oluline, et tuntakse üksteist ka inimestena. Töötaja poolelt annab see turvatunnet ja julguse vajadusel abi saamiseks juhi poole pöörduda. Juht aga kindlustab hoolivuse näitamisega endale oluliselt enam pühendunud töötaja.

 

2. KÄTTESAADAVUS JA INFORMEERITUS

Üksteise tegevusega ollakse kursis. Regulaarselt suheldakse nii e-maili teel, telefonitsi kui FB-grupichatis ja täidetakse ühist Google kalendrit. Nii on võimalik jooksvalt kätt pulsil hoida ja teada, millal keegi millegigi tegeleb ning uute või keerulisemate teemade osas kokku leppida vajalikud lühemad Zoomi-kohtumised. Informeeritus tagab selguse ja efektiivsuse.

 

3. TURVATUNNE

Töötajad, kellel on usk oma ettevõtte heasse tulevikku, on oluliselt enam pühendunud kui need, kellel seda usku ei ole. Uuringute põhjal on see vahe lausa üheksa kordne. Praegustel muutlikel aegadel on aga turvatunne töömotivatsiooni säilitamiseks eriti oluline. Sõltumata sellest, kas tegu on heade või halbade uudistega, jagatakse neid ja arutatakse CC käekäiku alati kogu meeskonnaga. Kuuluvus ja läbipaistvus suurendavad töötajate turvatunnet ka siis, kui ees on ootamas keerulisemad ajad.

 

4. ARENGU SOODUSTAMINE

Kuna uus olukord ühelt poolt nõuab mitmeid uusi oskusi ja uutmoodi protsesside selgeks õppimist aga teisalt pakub ka oluliselt suuremal hulgal võimalusi koolitustel ja loengutel osalemiseks otse kodust, on hea aeg enda arendamiseks. Kõik CC meeskonnaliikmed osalevad ise erinevatel koolitustel ja hoiavad üksteist kursis, kui leiavad midagi sellist, mis võiks olla arendav või huvipakkuv kolleegile.

 

5. TUNNUSTUS

See teema ilmselt ei vaja pikemat lahti seletamist. Hästi tehtud tööd märgatakse ja kiidetakse!

 

Näiteid meeskonna „tervishoiust“ erinevates ettevõtetes:

 •      Tiimi lõunad, kus tööandja (või igaüks ise) tellib lõuna, saadakse virtuaalselt kokku ja süüakse ühiselt
 •      Ühised ristsõna lahendamised
 •      Virtuaalne escape-room
 •      Õhtused sotsialiseerimiskohtumised
 •      Ühine hommikuvõimlemine/-jooga
 •      Kingitused, vastlakuklid, care-package
 •      Peaasi.ee vaimse tervise koolitused
 •      Võid töölt oma tooli, kuvari jne koju võtta
 •      Kord kuus reede hommikuti virgutushommik välisesinejaga
 •      FB-s igapäevaselt  “Viie vitamiini” tegevused, jagamine ja kommenteerimine
 •      Kontoris käijatele kohapeal sekretäri poolt valmistatud hommikupuder ja ühine hommikusöök
 •      Massaažitooli laenutus nädalaks, kõigil töötajatel võimalik kasutada
 •      Ühine taimede istutamine ja seemnete külvamine pottidesse
 •      Kord kuus erinevad tööandja poolt tellitud praktilised koolitused, mis on suunatud hea tervise ja positiivsuse hoidmisele           praegusel perioodil või tööle kodukontoris.

 

Eelmine
TÜDIMUSELE VASTU NINA!
Järgmine
Kuidas mõtteid juhtida?

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: