Sinu edu võti uuel töökohal - oskus luua endale tugivõrgustik

5 strateegilist nippi tugivõrgustiku loomiseks

Uuel töökohal alustamine, olgu siis töökohavahetus või edutamine firmasiseselt, on karjäärile oluline tõuge ning võimalus oma tööelu õitsele lüüa. Teoorias edu saavutamise valem lihtne: löö letti kõik oma kogemused ja anded, püüa ülemustega head suhted luua, saavuta paari esimese kuu jooksul mõni oluline võit ja ongi korras. Tegelikkuses see tänasel kiirelt muutuval ja koostööle orienteeritud tööturul enam nii lihtne ei ole, isegi kui oled ülimalt töökas ning kõrgesti kvalifitseeritud.

Uuringud näitavad, et tervelt 27-49% töökohavahetajate sooritus on 18 kuud hiljem alla nende võimete (HBR nov-dets 2021 artikli How to Succeed Quickly in a New Role andmetel) ning seega olukord mõlemale osapoolele üksjagu pettumustvalmistav. Ja ei päästa ka see, et töötajal on tegelikult õiged oskused ja kogemused, ta mõistab organisatsiooni eesmärke ning isegi tema kultuuriline sobivus ettevõttesse on valikusõela edukalt läbinud. Mis jääb siis vajaka, et töörollide vahel liikujad tihtipeale oma uuel positsioonil ei sära?

 
Küsitleti rollivahetajaid enam kui 100 erinevas ettevõttes ning selgus, et kõige kiiremini saavutavad edu need, kes teavad, kuidas ettevõtte sisevõrgustikud enda kasuks efektiivselt tööle panna.

 
Uuel töökohal kiirelt edu saavutavate inimeste 5 strateegilist käitumisviisi: 
1. Loo endale võrgustik inimestest, kes suudavad ja soovivad sul aidata asju korda ajada. Räägi inimestega, lepi kokku kohtumised ja kuula nende arvamust. Hea nipp on küsida kohtumise või vestluse lõpus soovitus, kellega sa veel võiksid antud teemal rääkida või koostööd teha.  

 
2. Ole oma võrgustiku laiendamisel kiire ja sihipärane. Sõelu välja abivalmis ja omal alal kirglikud eksperdid, energilised arvamusliidrid, need, kes avaldavad tegelikku mõju. Esita küsimusi, kuula ja püüa leida ning liita nende abil oma võrgustikku uuenduslikud ja tegusad inimesed kogu organisatsioonis.


3. Tekita tõmbejõud, mis koondab sinu ümber sarnase mõtteviisi ning sihtidega kolleegid. Keskendu küsimuste esitamisele ja kuulamisele, et mõista paremini teiste mõtlemist, vajadusi ja eesmärke. Loo tõelisi suhteid, tunne huvi vastaspoole nii tööalaste kui isiklike huvide vastu, otsi ühisosasid. Lood inimestes hea enesetunde, kui annad märku, et hindad neid ja nende panust ning pead oluliseks mõista, mida sina saaks nende heaks teha, mitte ainult vastupidi. Jää tagasihoidlikuks ning ära püüa end uues rollis kangesti „müüa“. Nii liidad nad tugevamini enda külge ja lood valmisoleku ja soovi sinuga koostööd teha.


4. Tee kindlaks, kuidas saad luua lisandväärtust. Ole paindlik ja vajadusel kohanda oma lähenemisviise ja ideid, et sobituda võrgustiku teiste liikmetega. Selgita välja ka oma nõrgad kohad ning mõtle kuidas end nendes valdkondades parandada ja kes on need inimesed, kelle teadmised ning oskused võiks sul aidata lünki täita.


5. Tegutse laial skaalal. Lisaks sinu isiklikule panusele uues rollis, on edu võtmeks tutvuste tööle rakendamine. Kasuta oma võrgustikku nii ideede väljamõtlemiseks kui ka elluviimiseks. Otsi abi ärksameelsetelt kolleegidelt kogu organisatsioonis, kes suudavad pakkuda uudseid lähenemisi pakiliste probleemide lahendamiseks, ja mõjutajatelt, kes saavad aidata neid ideid ellu viia, levitada ja müüa.

Lõpetuseks. Kui kõik see tundub liiga lai ja hoomamatu ning kõlab nagu väga palju suhtlemist suure hulga sulle võõraste inimestega, siis peatu korraks ja hinga rahulikult sisse-välja. Eduka võrgustiku puhul ei kehti väide, mida suurem, seda parem. Ole tähelepanelik, abivalmis ja oska kuulata. Mõned kõige tõhusamad kohanejad suhtlevad teadlikult pigem väiksemate, kuid seejuures aktiivselt huvitatud gruppidega.

Ka tööandjad saavad kohanemisel aidata, tutvustades omavahel inimesi ja ettevõtte tavasid, korraldades nii formaalseid kui vabas vormis kokkusaamisi ning määrates uuele tulijale nt „sisseelamis-sõbra“. Uues rollis edu saavutamine ei pea sugugi olema ei üksi pusimine ega raketiteadus.

Eelmine
Kuidas luua uusi sõprussuhteid?
Järgmine
LEIA SEE "AINUÕIGE"!

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: