KUIDAS KÄIB #arengdtuspartnerlus?

Väga paljud koolitajad-coachid ütlevad, et nad on oma klientidele arengupartneriks. Lisaks üldinimlikule suhtumisele ja sellele, et rääkija teab tõenäoliselt kaasaegse täiskasvanuõppe põhisuundi, mida see aga tegelikult sisuliselt tähendab? Kuidas see käib? Ja mida saab klient sellest siis oodata? Ma ei taha teiste eest rääkida, küll aga saan luua selgust, kuidas CC sellest mõtleb ja mida teeme.

Olen suhelnud võrdlemisi paljude koolitajate, coachide, superviisorite, psühholoogide, terapeutidega ning väga tihti selle juures, kuidas nad mõtlevad ja käituvad õpetamise-arendamise (kuidas-iganes-me-seda-ei-nimetaks) situatsioonis, paistavad välja tema väljaõpetaja või vähemalt kooli, koolkonna lähtekohad. See on loomulik! Samuti on nende tähendused samade terminite kohta, nt „arengupartneriks olemine“, väga erinevad. Mis teeb keeruliseks esiteks omavahel suhtlemise ja koostöö, aga ajab segadusse ka kliendid. Sest suuremat pilti omamata tundub haamrimehele ikkagi, et iga ettejuhtuv võimalus on nael, mida taguda.


Lisaks veel sõnakasutus: kas tegemist on arengupartneri või arenduspartneriga? Areng on justkui midagi loomulikku ja ilusat, arendamine aga mehhaanilist ja IT-ga seotut. Inglise keelses teemakohases kirjanduses on see üks sõna – development (tähendab nii arengut kui arendust). Huvitav on see, et see viitab peaaegu 100%liselt tööalasele kontekstile. Tööväline, personaalne, isiksuslik on aga growth (ehk siis kasv, selles kontekstis siis areng). Ma ei tea, et Eestis seda vahet tehakse. CC eelistab arenduspartnerit – esiteks on see täpsem tõlge; teiseks aga viitab see partneri vastutusele ja proaktiivsele tegutsemisele.

Oleme kolleegidega siin sõna- ja mõttemänge mänginud:
  • Arengupartnerlus: selge teenus, millel on algus ja lõpp, hind, kokkulepitud eesmärgid, tegevused jne.

CC näide: juhtide arenguprogramm uutele juhtidele, loov meeskonnacoaching, konverentsi modereerimine jne.
  • Arenduspartnerlus: selge suhe, millel on kokkulepitud piirid (algus, lõpp, või minimaalne/maksimaalne maht, hinnakiri) ja suund, konkreetsed teenused, tegevused selguvad vajadusest lähtuvalt jooksvalt.

CC näide: muudatuse konsulteerimine inimeste kaasamiseks, kokkulepitud mahuga hooldusleping (2 arendusseminari juhtkonnale + xx h konsultandi tööd) jne.
  • Aretuspartnerlus: uue organisatsiooni loomine või vana ümberkorraldamine, mis hõlmab inimestega seotud teemade läbitöötamist.

CC näide: start-up coaching, hubbing, kasvukeskkonna haldamine.

CC pakub välisklientidele peamiselt esimest kahte.
  1. CC pakub arenduspartnerlust enese- ja oma töötajate ning meeskondade arendamisel ja muudatuste läbiviimisel.
  2. Aitame koolituste, konsultatsioonide, coachingu ja supervisiooniga.
  3. Lähtume tegevusliku kogemusõppe põhimõtetest.
  4. Oleme valmis töötama ka väga pingeliste olukordadega (nt meeskonna lepitus) ning organisatsiooni nähtamatute teemadega nt kultuurude ühtlustamine liitumisprotsessis; üldse kultuuri arendamine või ka „skeletid“ ja pidamata vestlused meeskonnas, töötajate enesejuhtimine ja vaimne tervis tööl.
#arengdtuspartnerlus – fäänsi sõna viitamaks, et me arvame, et me kuulame klienti ka või vähemalt püüame kliendile seda muljet jätta.


Eelmine
CC POPULAARSEIMATE KOOLITUSTE TOP5
Järgmine
Soovid edukat meeskonda? Tugevda sotsiaalseid sidemeid!

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: