Taas arenema ja arendama!

Me oleme palju kriise üle elanud ja kaasa elanud, nii et harju või ära. Aeg on taas ennast arendada ja teisi toetada! Inimene õpib tegutsedes koos teistega ning siis neid kogemusi mõtestades. Kui selle tulemusena sündib tema jaoks midagi uut ja kasulikku, siis see jääb meelde ja ta hakkab seda kasutama. 2022 sügisel pakume õppimise põhiprintsiipidele tuginevaid meetodite kursusi:  

I Tegevuslike meetodite alused – 13.10.2022 

Õppimine interaktsioonis toimub nii jäljendamise (ehk samastumise), eristumise (ehk individuatsiooni) kui ka koosloome (ehk koostöö) abil. Tegevuslike meetodite kursusel saate kogeda erinevaid meetodeid, mis kõiki kolme olulist õppimise mehhanismi arvestavad. 

Koolitus on mõeldud kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • Täiskasvanuõppe kaasaegsed alustalad

 • Tegevuslikud meetodid ja interaktsiooni protsess õppimisel/arendamisel

 • Samastumine ja jälejendamine – duubel ehk teisik

 • Eristumine ja individuatsioon – peegel

 • Koosloome ja koostöö – rollivahetus  

 • Kogemusõppe põhiprotsessidest lähtuvate meetodite kombineerimine


II Sotsiomeetria alused – 4.11.2022


Inimesed õpivad ja arenevad suheldes teiste inimestega. Sotsiomeetria kui praktika tegeleb suhete nähtavaks tegemise ja selle kaudu nende mõjutamisega. Sotsiomeetria aluste koolitusel saavad osalejad kogeda erinevaid meetodeid, mis hõlbustavad õppimist gruppides.

Koolitus on mõeldud kõikidele gruppide ja meeskondadega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • Sotsiomeetria põhiprintsiibid ja alused

 • Tegevuslik sotsiomeetrilia – harjutused ja näidustused selleks

 • Suhete tekkimise soodustamine ja koostöövalmiduse suurendamine sotsiomeetria abil

 • Erinevad grupitöö meetodid (grupi olulisus õppimisel ja arenemisel, kuidas grupi potentsiaali parimal viisil ära kasutada)

 • Sotsiomeetrilised meetodid (valikud, skaalad, locogrammid, kohtumised, vastandite deemant, aatom)


III Loovmeetodite alused (sümbolid, metafoorid, visualiseerimine) – 23.11.2022

Loovus on praktiline intelligentsus, mis iseloomustab võimekust näha uusi suhteid, luua uusi ideid ja kõrvale kalduda traditsioonilistest mõttemudelitest, kusjuures selle tulemuseks peab olema midagi kasulikku. Loovmeetodite koolitusel saab osaleja kogeda viise enda loovuse käivitamiseks. Igaüks saab uusi ideid, kuidas kutsuda loovust esile ka teistes.  

Koolitus on mõeldud kõikidele gruppide ja meeskondadega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

 • Mis on loovus ja kuidas seda oma (töö)elus kasutada?  
 • Mis loovust takistab ja kuidas loovust käivitada (endal, teistel)?  
 • Millised on loovuse komponendid ning milliste meetoditega saab neid äratada / arendada?  
 • Metafooride ja ja sümbolesemete kasutamine õppimisel/arendamisel
 • Loovus-spontaansus kui võimakus õppida jareneda
 • "Tühi tool" - töötamine lisa-reaalsusega


Koolitajad Endel Hango ja Liis Hango

Koolituspäevade maksumus: 3 päeva 330 eur + km; 2 päeva 225 eur + km; 1 päev 120 eur + km