Liis AAVASTE-HANGO

Terapeut ja koolitaja


Olen koolitaja, superviisor ja psühhoterapeut. Olen õppinud suhtlemistreeneriks, pere- ja paarisuhteterapeudiks.  Õpetan ja arendan psühhodraamat Tartu Psühhodraama Instituudis.

Tahan olla kaaslaseks arengus, kus organisatsioon, meeskond, grupp, pere või üksikindiviid tahab aru saada või ennetada seda, mis võib „viltu minna“ või on juba läinud.  Erinevate arendusvormide ja -meetodite abil aitan leida nii kliendis endas kui ümbritsevas ressursse, et soovitud rajale tagasi jõuda või hoopiski uus rada leida.

Töötan ühtviisi nii gruppide kui individuaalsete klientidega.