UUS! PSÜHHODRAAMA MEETODIL TÖÖTAV SUPERVISIOONIGRUPP     
Grupisupervisioon inimestega töötavatele professionaalidele (
3 kohtumist)

23.09, 28.10, 18.11.2022


Change Consulting koostöös Tartu Psühhodraama Instituudiga korraldab grupisupervisioone inimestega töötavatele professionaalidele.

Grupisupervisiooni sihtgrupp:
Osalema on oodatud kõik inimestega töötavad professionaalid (nt arstid, juhid, psühholoogid, psühhoterapeudid, nõustajad, superviisorid, coachid, õpetajad, õppejõud, jne).

Sisu:
Supervisioon on õppeprotsess, mille eesmärgiks on töörolli tulemuslikum ja rahuldustpakkuvam täitmine. Grupisupervisioonidel lähtume eelkõige osalejate püstitatud teemadest ja kaasatoodud juhtumitest. Grupisupervisioonid psühhodraama meetodil on tegevuslikud ja põhinevad kogemuslikul õpikäsitlusel. 3-päevase protsessi jooksul on grupp muutumatu.

Võimalikud teemad supervisioonitöödeks:

  • Mis mind minu töös rõõmustab / kulutab?
  • Ükskord juhtus nii…
  • Tasakaal ja tasakaalutus
  • Energiajuhtimine töörollis, sh aja- ja stressijuhtimine
  • Uudsed lahendused ja võimalused


Supervisioonid toimuvad Tartus Aparaaditehases koolitusruumis „TEGU“.

Superviisor:

LIIS HANGO - TEP (Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy)

Olen psühhodraamaga kokku puutunud alates 2004. ning õppinud seda alates 2005. aastast.  Oma TEP taseme sain 2018. aastal. Samuti olen CC koolitaja,
superviisor ja suhtlemistreener. Olen ka pere- ja paarisuhteterapeut. Psühhodraama Instituudis olen meie grupijuhtidele ja õppejõududele juhtinud ja läbi viinud  grupisupervisioone juba kolm aastat.
"Minu jaoks on oluline psühhodraama filosoofia ja mõtteviis ning meetodid. Koolitaja ning terapeudina tean, et need töötavad. Tegutsedes ja teiste inimestega kohtudes, hakkavad tõelised asjad juhtuma; ning see protsess on paljuski ennustamatu, samas päris hästi suunatav.."

Täiendav info: info@changeconsulting.ee

HIND: 320 EUR


Koostööpartner:

MTÜ TARTU PSÜHHODRAAMA INSTITUUT

on täiskasvanukoolituse valdkonnas tegutsev arendus- ja kompetentsikeskus, mis tegeleb igapäevaselt  psühhodraama  ning tegevuslike arendusmeetodite õpetamise, arendamise ja levitamisega Eestis. Pakume nii enesearendajatele kui inimestega töötavatele professionaalidele  psühhodraama  alast teavet, koolitusi ja väljaõpet. 


www.psyhhodraama.ee