MUUDATUSTE JUHTIMINE
Muudatuste juhtimine (1-päevane koolitus)  

Õpingute kogukestus on 10 tundi (auditoorne õppetöö 8 tundi, eeltöö 2 tundi).

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kellel on vaja oma töös muudatusi läbi viia.  

Koolituse eesmärk on muudatuste juhtimise alaste teadmiste ja muudatuste elluviimise oskuste suurendamine. Koolitus annab praktilisi nõuandeid muudatuste ja uuenduste elluviimiseks.  

Õpiväljundid:
 • Osalejad teavad muudatuste liigitusi, faase ja põhitõdesid. 
 • Osalejad oskavad valida kohast strateegiat konkreetsest muudatusest lähtuvalt.
 • Osalejad teavad, millest sõltub inimeste muutumisvalmidus ning kuidas neil endil sellega on.
 • Osalejad oskavad juhtida muudatustega kaasnevat vastuseisu.
 • Osalejad oskavad muudatusi kommunikeerida ning kolleege kaasata, motiveerida, veenda ja tagasisidestada.
 • Osalejatel oskavad kasutada muudatuste juhtimise tööriistasid.
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad  lühiülevaadet teooriast ja olulisemate meetodite kirjeldusi.

Eeltööna valivad osalejad välja mõne konkreetse käsil oleva või eesootava muudatuse, mille alusel saavad koolitusel läbi teha praktilisi muudatuse juhtimise tööriistu.

Koolituse teemad:
 • Mis on muutus ja mis on muudatus?
 • Muudatuste tüübid on ja kuidas neid eristada?
 • Transformatsioon vs arendus, evolutsioon vs revolutsioon.
 • Muudatuse kõver ja etapid  
 • Muudatuste juhtimise põhitõed (Z kurv, murdepunkt, kaasamise astmed) ja mudelid (Lewin, Bridges, ADKAR) (2 ak h) 
 • Muudatuste juhtimise psühholoogia. Tüüpvead inimeste juhtimisel muudatuste käigus (Schutz) 
 • Muudatuste juhtimise tööriistad  
 • ADKAR analüüs
 • Kasvumõtteviis
 • Muudatuse algatamise kontrollnimekiri
 • Sihtgrupi kaardistus 
 • WIFM küsimused kommunikatsiooni- ja kaasamisplaani koostamiseks
 • „Ohtlik dialoog“ grupis / meeskonnas 
 • Koolituse kokkuvõtted, muudatuse plaani koostamine  
Õppemeetoditeks on: 
 • lühiloengud + töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • praktilised harjutused (muudatuse juhtimise tööriistade läbitegemine)
 • demonstratsioonid
 • simulatsioonid 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 8 tunni ulatuses auditoorses töös. 


 Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee


Õppekava PDF