MEESKONNA LOOMINE
Meeskonnakoolitus (2-päevane)  

Õpingute kogukestus on 16 tundi.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud meeskonnajuhtidele ja -liikmetele, kelle meeskond on kas uus või meeskonda on lisandunud uusi liikmeid. Meeskonna loomise koolitus toetab ka meeskondi, kes läbivad muutusi, kellel seisavad muutused ees või on nad need seljataha jätnud.  

Koolituse eesmärk on suurendada meeskonna ühtsustunnet ja koostöövaimu. Meeskonnad saavad paremini hakkama erisustega ja tõuseb konfliktide ja erimeelsuste lahendamise tase.

Õpiväljundid
 • suureneb osalejate usaldus, ühtsustunne ja taju, et nad on koos efektiivsemad kui üksi 
 • osalejad oskavad konfliktide ja vastuoludega paremini toime tulla ning tunnevad end mugavamalt erimeelsuste tingimustes 
 • osalejad omandavad mõningaid koostööoskusi 
 • osalejad omandavad probleemilahendamismeetodeid 
 • koostatakse edaspidiseks meeskonna „hea tava“ 

Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad  lühiülevaadet teooriast ja olulisemate meetodite kirjeldusi. Koolituse eel saavad juhid eeltööna meeskonna diagnostika küsimustiku.

Koolituse teemad:
 • Mis on meie meeskonna eesmärk? Miks meid on ellu kutsutud ja missugused me tahame olla?
 • Mis on meie meeskonna ressursid ja kasvuruum?
 • Millistest etappidest koosneb meeskonnaareng ja millega tuleb erinevate etappide puhul arvestada?
 • Milline on minu roll ja panus meeskonnas? Mida ootan teistelt? 
 • Kuidas ennetada ja lahendada probleeme ja erimeelsusi?
 • Milles me saame kokku leppida?
Õppemeetoditena kasutatakse koolitusel:
 • lühiloenguid + tööd infomaterjalidega
 • grupiarutelusid 
 • praktilisi harjutusi (probleemilahendusmeetodite kasutamine) 
 • demonstratsioone 
 • simulatsioone 
 • eneseanalüüsi ja refleksiooni harjutusi 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 16 tunni ulatuses auditoorses töös. 


Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.eeÕppekava PDF