KOOLITUSPROGRAMM "KUIDAS KONFLIKTIS TERVEKS JÄÄDA?"
Konfliktijuhtimise koolitus (1-päevane)  

Õpingute kogukestus on 8 tundi (auditoorne õppetöö 8 tundi).

Sihtgrupp:  
Koolitus on mõeldud kõigile, kes tahavad õppida paremini juhtima enda ja teiste tundeid ning tunda end mugavamalt ja efektiivsemalt konfliktis osaledes, seda juhtides või vahendades.

Koolituse eesmärk on õppida mõistma konfliktide dünaamikat ja seeläbi ennast sarnastes olukordades paremini juhtima ning vastuolusid kvaliteetsemalt lahendama.

Õpiväljundid: 
 • Osalejad oskavad konflikte ja vastuolusid paremini lahendada/vahendada, tunnevad end mugavamalt konfliktide ja erimeelsuste tingimustes 
 • Osalejad valdavad konflikti lahendamise 6-astmelist mudelit  
 • Osalejad mõistavad paremini osapoolte reaktsioone konfliktisituatsioonis ning suudavad paremini juhtida nii konflikti sisu kui osapoolte emotsioone
 • Osalejad saavad täiendavaid teadmisi konfliktide lahendamise meetoditest, õpivad konfliktsetes olukordades eesmärgipärasemalt tegutsema ja enese ning partnerite tundeid paremini juhtima
 • Osalejad on teadlikumad tunnete dünaamikast ja tekkemehhanismidest
Osalejad saavad infomaterjalid (isiklikud töövihikud koolitusel), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja olulisemate meetodite kirjeldusi.

Koolituse teemad:
 • Mis on konflikt ja mis ei ole, mille poolest konfliktid ja nende lahenduskäigud erinevad? 
 • Millised on konflikti osapoolte kalduvused? Kas ise olen pigem peale-käija või eemale-tõmbuja?
 • Miks on konfliktid samade inimeste vahel alati samasugused ja miks seda on raske muuta?
 • Kuidas ma ise konfliktsituatsioonis käitun ja kuidas seda muuta?
 • Millised on peamised vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamise tehnikad?
 • Mida on oluline silmas pidada, kui pead kolmanda osapoolena konflikti vahendama? 
 • Kuidas reguleerida enda ning teiste tundeid ärevates ja konfliktsetes olukordades ja peale neid?

Õppemeetodid: 

 • lühiloengud + töö infomaterjalidega
 • grupiarutelud
 • praktilised harjutused (konflikti juhtimine ja konflikti vahendamine)
 • demonstratsioonid
 • simulatsioonid
 • eneseanalüüsi ja refleksiooni harjutused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 8 tunni ulatuses auditoorses töös.


Täpsustava info ja koolituse hinnapakkumise saamiseks kirjuta meile: info@changeconsulting.ee

Õppekava PDF