Kaugtöö müüdid

Paljud juhid ja töötajad tunnistavad, et kaugtöö on teistsugune. Võttes kaugtööle kaasa harjumused ja käitumised, mida kasutatakse näost-näkku suhtlemisel ja füüsiliselt koos töötades, tekivad takistused, mis omakorda annavad aluse mitmetele müütidele. Nagu ikka on igas müüdis ka osake tõde.

Müüt nr 1: "Päris koostööd on võimatu teha"

Kindlasti saab kaugtöö vormis teha töölõike, aga tegelik sünergiline koostöö, kus tehaksegi tööd koos ühe probleemi lahendamiseks, on võimatu. Usaldust on raske meeskonnaliikmete vahel luua. VALE!  

Sünergilist koostööd saab hajameeskondades või kaugtööl olevate inimeste vahel luua küll – see peab aga olema suunatud ja sihipärane tegevus; see ei juhtu juhuslikult ülesannete täitmise käigus. Ka usaldust on võimalik luua, seda tuleb aga teha teisiti. Kaugtöö puhul peavad kokkulepped olema palju selgemad, ootusi tuleb juhtida tihedamalt ning tehnilised, sh suhtlemisvahendite valikuga seotud, küsimused omavad palju suuremat mõju. Samuti tuleb igasugused kõrvalekalded redigeerida kiiremini.  

Müüt nr 2: "Kaugtöö puhul on üksindus ja sotsiaalne isolatsioon vältimatu"

Üksi töötades jäävas suhted kaugeks ning võõrdutakse juhist, meeskonnast, organisatsioonist. Isegi, kui alguses töötaja seda naudib, siis varem või hiljem ta väsib ning tema produktiivsus langeb. VALE!

Kindlasti on osadel inimestel kaugtööga kohanemine lihtsam ning teised vajavad rohkem tuge ja juhendamist. Samas FÜÜSILINE distants ei võrdu otseselt SOTSIAALSE distantsiga – väga lähedane sõber või sugulane on lähedane ka siis, kui me vaid paar korda aastas suhtleme. Suhe oma töö või meeskonnaga on eelkõige emotsionaalne – sotsiaalset lähedust saab suurendada positiivsete emotsioonidega. Üksindus kasvab, kui sotsiaalsete kontaktide kvaliteet on madal ning seda ei muuda tingimata füüsiliste kontaktide kvantiteedi suurendamine. Igaüks tahab kogeda pühendumist, missioonitunnet, tähendust, uhkust, jne ning neid tuleb suhtlemisel teadlikult kultiveerida.

Müüt nr 3: "Kaugtöö sobib ainult introvertidele"

Introverdid saavad kaugtööl hakkama, sest neile ei ole inimsuhted nii tähtsad. Ekstraverdid põlevad kindlasti läbi või muutuvad depressiivseteks, kui nad inimestega füüsiliselt kokku ei saa. VALE!

Kindlasti mõjutavad isiksuse omadused meie kohanemisvõimet. Head suhtlemisoskused parandavad enesejuhtimist toetades ka kaugtööl olija enesetunnet. Samas ei välista ükski isikuomadus ega ükski harjumus võimalust, et kaugtöö vormis saadakse oma tööga hakkama, ja jäädakse selle juures ka ise rahulolevaks. Ekstravertidel võib olla isegi lihtsam tuge ja abi küsida, kui füüsiline distants on suur.  

Kaugtöö on teistsugune – ja see eeldab teistsugust tegutsemist, koostööd, enesejuhtimist jne. Alustuseks on oluline teadlikkuse tõstmine. Uude olukorda sattudes, on vaja katsetada ja uusi tegutsemisviise proovida. Universaalseid lahendusi on vähe ning kõigile on võimalik leida just neile sobiv tööviis.

Eelmine
Mida suurepärast 2021 endaga kaasa toob
Järgmine
Busy is the new stupid

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: