TEOVIISID ehk Action Methods

Kohtumistel uue kliendiga, kes on alles kaalumas koostööd Change Consultinguga, on loogiliselt üks peamisi meile esitatavaid küsimusi: „miks just teid valida - mis teeb teie koolituse, coachingu või teraapia unikaalseks, eriliseks ja kaasahaaravaks?“ Korrektne vastus küsijale oleks: meie koolitused muudab omanäoliseks moreniaanlike tegevuslike meetodite (morenian action methods) kasutamine. Kuid et rääkida tuleb siiski kliendile arusaadavas keeles, vastame enamasti: arendame inimesi läbi tegevuse ja kogemuse. Et anda aga täpsem selgitus, kirjutame allpool lahti, mida moreniaanlikud tegevuslikud meetodid/morenian action methods endast kujutavad. Lühemat ning suupärasemat väljendi otsides, oleme neid nimetanud ka „teoviisideks“.

Tegu on (enese)arendamise metoodikaga, mida saab rakendada nii oskuste õppimiseks, hoiakute arendamiseks, sotsiaalse kapitali suurendamiseks kui ka organisatsiooniliste muudatuste juhtimiseks. Moreniaanlikud tegevuslikud meetodi on välja arendatud psühhodraama meetodi ja mõtteviisi alusepanija J.L. Moreno poolt ja neid kasutatakse väga laialt nii teistes psühhoteraapia koolkondades kui õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises jne.  Kasu toovad need kindlasti meeskonnajuhtidele ja spetsialistidele (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad
inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilisi tegevusi, 
seminare, koolitusi, koosolekuid jms.

Oma olemuselt oli J.L.Moreno humanist -  ta uskus inimese võimekusse iseenda probleemidega toime tulla ning enda potentsiaali maksimaalselt rakendada. Moreno sõnastas esimesena, et transformatiivseks õppimiseks on inimesel vaja teist inimest. Tõeline õppimine toimub alati suhetes, nt koolitusgrupis osalejad õpivad üksteiselt, mitte ainult koolitajalt. Seega sisuliselt isegi õigem termin oleks interaktiivsed meetodid/interactive methods, mille põhifookuseks on õppijate omavahelise suhtlemise soodustamine, sh erinevad suhestumised õpiobjekti nagu teoreetiline kontseptsioon või oskus.


J.L.Morenol on kolm tegevuslikku baasmeetodit:


  •   teisik
  •   peegel
  •   rollivahetus


Lisaks sellele kasutatakse mitmeid kombineeritud meetodeid ning erinevaid tehnikaid, et neid meetodeid rakendada.

Teisik õpetab samastuma, mis on sotsialiseerumisprotsessis ülioluline. Näiteks keerulise partneriga suhtlemise õppimisel annab empaatia arendamine ja suurendamine õppijale parema mõistmise teise poole vajadustest, mis omakorda võimaldab leida sobivamaid lahendusi.

Peegel õpetab eristumist, mis on psühhoemotsionaalse arengu mõttes oluline individuatsiooniprotsessis. Näiteks juhina peab õppima ka direktiivsust, mis esialgu võib tunduda ebamugav, kuna sa ei saa enam kõigile meeldida.

Rollivahetus markeerib teadlikkust enda mõjust mingis konkreetses suhtes. Rollivahetus eeldab nii samastumist kui eristumist ja nende kohane koos kasutamine on kõigile väljakutseks, eriti lähisuhetes.

Moreniaanlikud meetodid on käsitletavad kui õppekava üldpädevused (enese)arendamise osas ning neid saab rakendada nii oskuste õppimiseks, hoiakute arendamiseks, sotsiaalse kapitali suurendamiseks kui ka organisatsiooniliste muudatuste juhtimiseks.


Eelmine
Kuidas mõtteid juhtida?
Järgmine
PEAB VIST TÖÖLE HAKKAMA

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: