Mõista, mõista, kes ma olen

Inimene on kollektiivne olend – me vajame suhtlust teistega. Samas vahel läheb see suhtlus nihu. Tundub isegi, et mida suurem on grupp, seda suurem on lollus, mis koos välja mõeldakse. Õnneks on aga ka vastupidiseid näiteid. Huvitav, millest see sõltub?


Esiti tuleb mõista, mida kollektiivse intelligentsuse või grupitarkuse all üldse mõeldakse. Esimesed käsitlused lähtuvad paljuski individuaalse intelligentsuse tähendusest – see on isiku võime lahendada formaal-loogilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid ajasurve tingimustes. Nagu tänapäeval teame, ei ole sellel suurt seost edukusega elus, ning puudub seos rahulolu ja õnnetundega, mida inimene kogeb. Mõlemat – nii edu kui õnnelikkust – prognoosib hästi aga tundetarkus. Seepärast on praktilistel eesmärkidel grupitarkuste piiritlemise aluseks hea võttagi just kollektiivse emotsionaalse intelligentsuse käsitlus.  

Kui tundetarkus on võimekus ära tunda ja teadlikult juhtida enda emotsioone, sh teha seda suhetes olles teiste inimestega, siis sellel on juba kollektiivne komponent olemas. Grupi või koos töötava kollektiivi puhul lisandub kaks olulist osa:

a)     Esiteks on suhteid grupis palju rohkem – kahe inimese vahel on üks kahepoolne suhe, seitsme inimese vahe 21 ning viiekümne vahel aga juba 1225 suhet – mis teeb teadlikkuse hoidmise ja nende suunamise hõlmamatult keeruliseks.

b)    Teiseks tuleb mängu ühine eesmärk, mis definitsiooni järgi on üheks meeskonna tunnuseks ning mida on näiliselt lihtsam juhtida.

Näilisus siinkohal tuleneb sellest, et grupi efektiivusus (ehk võime saavutada seatud eesmärke) sõltub kolmest asjaolust: grupiliikmete omavahelisest usaldusest, grupi ühtsusest ning tajust grupi tulemuslikkuse kohta. Kusjuures taju grupi tulemuslikkuse või mõjukuse kohta kajastub alati tegelikes tulemustes (kui on olemas usaldus ja ühtsus), vastupidist korrelatsiooni ei ole (st väga hästi sooritava grupi liikmed võivad olla täiesti lootusetud ja rahulolematud tulemuslikkuse ja meeskonnaga).

Usalduse, ühtsuse ja tulemuslikkuse tunde suurendamiseks oma meeskondades, gruppides ja kogukondades saab igaüks midagi ette võtta:

-       Eesmärgi selgus – sea selge siht, ole ise veendunud, mis asja sa ajad ja mis on sinu jaoks tähtis. Igasugune teadlik ja kompetentne käitumine, sh suhtlemine algab kavatsusest.

-       Anna ruumi! Igasugune sund vähendab tehatahtmist. Inimesed peavad saama olla nii, nagu nad on, ning kõik peavad tundma ennast kaasatutena. Anna aega! Mitmekesisuse suurendamine (diversity, equality, inclusion, justice work) ei ole suunatud imelike vähemuste vaigistamisele, vaid just sellele, et KÕIK saavad olla need, kes nad on. Selleks on vaja ruumi, kohta, formaati, kus ennast väljendada. See tähendab ka erinevuste ja erimeelsuste tunnistamist, selguse ja läbipaistvuse suurendamist, rahulikku süvenemist. Siin on protsess „tulemusest“ kiire otsuse näol kordi olulisem.

-       Imesta ja Sa leiad ime. Grupitasandil tähendab see loovuse käivitamist – kui sa ise lähened igale suhtlusele uudishimu ja avatusega, siis ongi kõik võimalik. Selleks, et päriselt teisest inimesest aru saada, tuleb kõigepealt kõik ära unustada, mida sa tema kohta arvad teadvat. See ei tähenda rumalust, vaid, vastupidi, inimlikku oidu hoida suheldes silmad-kõrvad lahti ja tegeleda sellega, mis parasjagu toimub, mitte mõne oma ärevuse või hirmu poolt loodud „reaalsusega“.

-       Ühised lood on keelel põhineva kultuuri üheks aluseks. Narratiivne loogika on suure tõenäosusega inimestele juba bioloogiliselt omane. Kuulake, milliseid lugusid inimesed räägivad. Rääkige oma lugusid. Looge ühiseid lugusid. Lood kannavad ühteaegu nii tehnilisi teadmisi kui ka personaalseid ja sotsiaalseid norme; ning loovad neid. Looga ei saa vaielda ning see kõnetab rohkemat kui ainult meie mõistus.

-       Riski! Lollus on mugav ja grupilollus on eriti mugav. Anda tagasisidet, väljendada ootusi või erimeelsust on riskantne. Kui juba kahtled, kas midagi öelda, siis on enamasti küsimus selles, kuidas öelda.

Kui me oleme grupi juhid, on grupijuhtimine ja tarkuse poole nügimine väga kompleksne ja keeruline protsess – see koosneb väga paljudest nüanssidest, mis kõik väärivad eraldi analüüsi ja õppimist. Suureks abiks oleks juba seegi, kui iga grupiliige võtaks teadlikult vastutuse enda eest ning vähemalt ei suurendaks grupi lollust. Me igaüks peame otsustama, kuhu panustame.

 


Eelmine
Take a first step...
Järgmine
Ehedus kui supervõime suhete arendamisel

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: