Supervisioon
____________

Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni eesmärgiks on hoida inimesi heas töötegemise vormis ning tagada töö kvaliteeti. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor. 
____________

Supervisiooniteenust kasutavad peamiselt juhid ja spetsialistid, kes töötavad inimestega, sh sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholoogid ja trapeudid, nõustajad, tegevusjuhendajad, politseinikud, coachid.


Supervisiooni eesmärke:
Võimalikud eesmärgid on seotud ametialase isiksusliku arenguga ning lepitakse kokku iga kliendiga personaalselt: 
 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis

  • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine

  • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine

  • aidata vabaneda kogunenud pingetest

  • professionaalse identiteedi kujundamine

  • elukestva õppimise toetamine


  Supervisiooni tulemusel:
  • analüüsivad osalejad süstemaatiliselt oma tööalast käitumist ja leiavad kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades

  • on inimesed heas töötegemise vormis ning teevad kvaliteetset tööd

  • luuakse selgust ja leitakse lahendusi

  • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine

  • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm


  Professionaalne superviisor:

  On vastava väljaõppe saanud spetsialist, kes on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel. Superviisor  toetab klienti kliendi eesmärkide saavutamisel, oskuste, võimete ja isiksuse arendamisel just tema vajadustele vastaval viisil.   Supervisioon võib olla:
  • teemakeskne supervisioon, mis keskendub teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja käitumise arendamisele

  • juhtumikeskne supervisioon, mis keskendub konkreetsete tööalaste juhtumite lahendamisele ning lahendustest õppetundide sõnastamisele


  Supervisioon võib toimuda individuaalselt kui ka grupis/meeskonnas. Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega.  Supervisiooni maht:
  Soovitav individuaalse supervisiooni maht ühe kliendiga individuaalsessioonide vormis on 6-8 korda (korraga 1,5 h)
  Soovitav meeskonnasupervisiooni maht ühele meeskonnale on alates 4-6 korda (korraga min 2 h)


  ____________

  CC supervisioonide kliente:
  ____________