UUS! PSÜHHODRAAMA MEETODIL TÖÖTAV SUPERVISIOONIGRUPP    5.10.2021 - 11.02.2022 (4 kohtumist)

Grupisupervisioon inimestega töötavatele professionaalidele


Change Consulting koostöös Tartu Psühhodraama Instituudiga korraldab grupisupervisioone inimestega töötavatele professionaalidele.

Grupisupervisiooni sihtgrupp:
Osalema on oodatud kõik inimestega töötavad professionaalid (nt arstid, juhid, psühholoogid, psühhoterapeudid, nõustajad, superviisorid, coaching, õpetajad, õppejõud, jne).

Sisu:
Supervisioon on õppeprotsess, mille eesmärgiks on töörolli tulemuslikum ja rahuldustpakkuvam täitmine. Grupisupervisioonidel lähtume eelkõige osalejate püstitatud teemadest ja kaasatoodud juhtumitest. Grupisupervisioonid psühhodraama meetodil on tegevuslikud ja põhinevad kogemuslikul õpikäsitlusel. 4-päevase protsessi jooksul on grupp muutumatu.

Võimalikud teemad supervisioonitöödeks:
  • Mis mind minu töös rõõmustab / kulutab?
  • Ükskord juhtus nii…
  • Tasakaal ja tasakaalutus
  • Energiajuhtimine töörollis, sh aja- ja stressijuhtimine
  • Uudsed lahendused ja võimalused

Kohtutakse neljal korral:
  5.10.2021,  8.11.2021,  7.01.2022,  11.02.2022

Supervisioonid toimuvad Tartus Aparaaditehases koolitusruumis „TEGU“.

Superviisor:

ENDEL HANGO - TEP (Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy)

Olen psühhodraamaga kokku puutunud alates 2001. ning õppinud seda alates 2004. aastast.  Oma TEP taseme sain 2016. aastal. Samuti olen CC arenduskonsultant, koolitaja, coach ja suhtlemistreener.
"Minu jaoks on oluline psühhodraama filosoofia ja mõtteviis ning meetodid. Koolitaja, coachi, konsultandi ning terapeudina tean, et need töötavad. Tegutsedes ja teiste inimestega kohtudes, hakkavad tõelised asjad juhtuma; ning see protsess on paljuski ennustamatu, samas päris hästi suunatav. Tõenäoliselt oma huvi tõttu spontaansus- ja luguteatri vastu, ongi just spontaansuse äratamine ja selle treenimine olnud minu jaoks kõige paeluvam teema."


Täiendav info: info@changeconsulting.ee

HIND: 320 EUR

REGISTREERU

TAGASI KOOLITUSKALENDRISSE


Koostööpartner:


MTÜ TARTU PSÜHHODRAAMA INSTITUUT

on täiskasvanukoolituse valdkonnas tegutsev arendus- ja kompetentsikeskus, mis tegeleb igapäevaselt  psühhodraama  ning tegevuslike arendusmeetodite õpetamise, arendamise ja levitamisega Eestis. Pakume nii enesearendajatele kui inimestega töötavatele professionaalidele  psühhodraama  alast teavet, koolitusi ja väljaõpet. 


www.psyhhodraama.ee