KUIDAS SÄILITADA VÄRSKUS? – 15.10.2021  
Enesearengukoolitus (1-päevane)

Koolituspäeva pikkus on 8 akadeemilist tundi.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad:
 • muutuda spontaansemaks, julgemaks, rõõmsamaks 
 • paremini  ennast motiveerida, kiiremini otsustada, stressiga toime tulla 
 • paremini mõista oma erinevaid rolle ja need enda jaoks sobivamateks kujundada  
Koolitus annab sulle:
 • harjumuse ennast vaadelda ja analüüsida 
 • tunde, et sinu elu on sinu kontrolli all ja meeldib sulle
 • suurema selguse ja ülevaate oma erinevatest rollidest ja teadmise, kuidas neid enda jaoks sobivamateks kujundada  
 • planeerimisoskuse, et tasakaalustatumalt ja terviklikumalt oma aega ja tegevusi planeerida
 • oskuse paremini oma stressi juhtida ja läbipõlemist vältida 
Koolituse sisu - igapäevase "värskuse" ja motivatsiooni säilitamine on meile kõigile tihti üsna suureks väljakutseks.  Meie ümber on pea alati terve hulk stressoreid - nii juba argipäevaseks muutunud ja vanu, kui päris värskeid, mis tekivad uutest või ootamatutest olukordadest. Stressorid võivad olla suured või väikesed, ilmselged või esmapilgul märkamatuks jäävad, kuid kipuvad alati mõjutama meie igapäevast toimetulekut, tuju ning produktiivsust. Kui kõigele sellele annab veel lisatooni ümbritsevas maailmas toimuvast tulenev määramatus, teadmatus, mure ja hirm, kuidas siis ikkagi püsida motiveeritu ja tegusana? 
 
Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:  
 • Enesemotiveerimise põhitõed ja müüdid 
 • Produktiivsuse püramiid – avasta, planeeri, tegutse!  
 • Isiklikud piirangud ajakasutuses, nende leidmine ja ületamine. Toimetulek ajajuhtimise „segajatega“   
 • Stressijuhtimise alused ja läbipõlemise ennetamine  
 • Oma rollide parem mõistmine ja valdamine. Rollimaatriksi koostamine ja sellest lähtuvalt tegevuste kavandamine
Koolituse eel saavad osalejad eeltööna täita positiivsuse küsimustiku ja järeltööna saavad osalejad koolituse teemasid toetavaid ja kinnistavaid materjale ja harjutusi.

Koolitaja:

Liis Aavaste-Hango 
 
 
on koolitaja,  superviisor  ja  psühhoterapeut. Hariduselt on Liis suhtlemistreener,   pere- ja paarisuhteterapeut  ning lisaks sellele õpetab ja arendab psühhodraamat Tartu Psühhodraama Instituudis.  

HIND: 250 EUR +km  

Soodushind 199 EUR +km kui registreerud korraga mitmele meie kursusele.  

Registreeru koolitusele

Tagasi koolituskalendrisse