Konsultantide mitmes tulemine

Kes on konsultant? Mida teeb konsultant? Kuidas saada konsultandiks? Need on küsimused, millele on sama palju erinevaid vastuseid kui valdkondasid, milles inimesed töötavad. Eesti Konsultantide Assotsiatsioon (EKA) sai eelmisel aastal kolmekümne aastaseks ning sellelgi valdkonnal on olnud oma tõuse ja mõõnasid. Konsultandi riikliku kutse andmine on küll katkenud ning liikmeskond pole viimastel aastatel just jõudsalt kasvanud, aga praegu on loota uut tulemist.

Change Consulting (CC) on ennast positsioneerinud professionaalsete äriarendusteenuste turule. Pakutavate teenuste hulgas on loomulikult ka juhtimiskonsultatsioon. Samuti on Endel Hango ja Liis Aavaste Hango olnud konsultantide koolitamise ja arendamisega seotud tublisti üle 10 aasta.

Kui EKA taaskäivitas Kutsekojas kutse uuendamise protsessi ning allkirjastas koostööleppe Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor 2022. aastal, siis sattusimegi kuidagi loomulikult selle protsessi juurde. See on andnud suurepärase võimaluse pikka töökogemust analüüsida ning läbikäidud teemasid uuesti mõtestada.

Oma olemuselt ei ole konsultandi töö sisu muutunud. Ikka on vajalikud spetsiifilised konsulteerimise ja nõustamise oskused ning kasuks tuleb valdkonna tundmine ehk erialateadmised – turunduskonsultant peab tundma turunduskommunikatsiooni, juhtimiskonsultant juhtimist, jne. Oluliste teemadena on lisandunud mitmed IKT ning jätkusuutliku arengu ja keskkonnateadlikkusega seotud teemad, aga inimese olemus on ikka sama.

Jätkuvalt on lõplik tõde selgitamata, kas konsultant on generalist nagu perearst või spetsialistist teenuse pakkuja. Turul on jätkuvalt mõlema seisukoha äärmuslikke pooldajaid ning ka neid, kes võtavad osa mõlemast – nt pakun küll ainult ühte teenust, kuid tunnistan ka, et see pole „ravi kõigi haiguste vastu“. Pragmaatikud ütlevad jätkuvalt, et saad seda, mida mõõdad ehk antud juhul regilaator (või euroraha jagaja) määrab, mis meie ettevõtteid kõige paremini arendab. (Ega nad ise ju ei tea 😊).

Kui aga lähtuda kliendikesksuse põhimõtetest, siis igal juhul peab konsultant olema võimeline laiapõhjaliseks diagnostikaks. Mida klient tegelikult vajab? Millised on tema võimalused ja võimekused? Milline pakutavatest toodetest või teenustest oleks kõige optimaalsem lahendus? Vastasel juhul taandub konsultant turukauplejaks, kes otsib naela, mille pihta oma haamriga lüüa. Kui tulemus on nigel või hoopis kehv, siis on nael aga on ise süüdi, et ette jäi.

Õnneks on viimasel kümnendil ka kliendid palju õppinud ning maailm veelgi avatumaks muutunud. Samuti on konsultandi töö spetsiifikat ja loogikat kasutajaid inimesi selgelt rohkem. Konsultatiivsed oskused on kasulikud enamikule kesk- ja tippastme juhtidele, enamikule teenuse- ja projektmüügi valdkonnas töötajatele,  rääkimata reaalselt äriarendus-, finant- jms teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele. Coaching on tulnud, et jääda. Igasugused koolitused arenevad pidevalt edasi. Kõikvõimalik iduettevõtlus on majandusmudelina ennast tõestanud. Ka avalikus halduses ning mittetulundussektoris on levinud disainmõtlemine ja teenuse kesksest lähenemisest. Kõigil nendes valdkondades töötavatel inimestel on kasu teadmistest, kuidas leida ja algatada edasiviivaid muudatusi ning kuidas toetada muudatuste elluviijaid oma teel ja kuidas aidata inimestel kõige selle kiire ja muutuva maailmaga toimetulekul.

1.    Konsultant loob ja hoiab tõhusaid kliendisuhteid.

2.    Konsultant kogub ja analüüsib andmeid ning teeb nende põhjal järeldusi.

3.    Konsultant diagnoosib organisatsiooni hetkeolukorda ja toob välja probleemid ning arenguvõimalused.

4.    Konsultant abistab klienti muudatuste juhtimisel.

5.    Konsultant juhib kollektiivseid mõtlemisprotsesse (st modereerib tulemuslikult arutelusid).

6.    Konsultant presenteerib eesmärgipäraselt töö vahe- ja lõpptulemusi.

7.    Konsultant loob võrgustikke teabele, tugiteenustele ja ressurssidele juurdepääsu pakkumiseks.

8.    Konsultant hindab oma tegevuse kvaliteeti ja arendab enda suutlikkust.

 

Sel kevadel saab osaleda mikrokraadis "Konsultantide arenguprogramm".

Mikrokraadiga saab tutvuda siin:
https://eek.ee/mikrokraad/?pg=&pak=28&setlang=est&debug=

Eelmine
Millal see puhkus tuleb?

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: