2019. teisel poolaastal avalikke koolitusi ei toimu.

2019. esimese poolaasta avalike koolituste kalender:
Isikliku arengu seminar 26.04.2019 Tartu
Spontaansustreening 13.-14.05.2019
6.06.2019
Tallinn
Loova juhtimise arenguprogramm
16.-17.05.2019
7.06.2019
6.09.2019
Tartu
Tunnete juhtimise koolitus 23.-24.05.2019Tallinn
Kõiki avatud koolitustena tehtavaid (jt koolitusi) on võimalik tellida sisekoolitustena.
Info ja registreerimine aadressil:  info@changeconsulting.ee