Mõistest

 • coachingu eesmärgiks on hoida inimesi heas töötegemise vormis ning tagada töö kvaliteeti
 • tegemist on nõustamismeetodiga, mis toetab osalejat kvaliteetse töö tegemisel
 • professionaalne coach aitab süstemaatiliselt analüüsida oma tööalast käitumist ja leida kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades
 • coaching võib olla:
  • teemakeskne - keskendub teemaga seotud hoiakute, teadmiste ja käitumise arendamisele
  • juhtumikeskne - keskendub konkreetsete tööalaste juhtumite lahendamisele ning lahendustest õppetundide sõnastamisele

Coach toetab klienti kliendi eesmärkide saavutamisel, oskuste, võimete ja isiksuse arendamisel just tema vajadustele vastaval viisil. 

Võimalikud eesmärgid on seotud ametialase isiksusliku arenguga ning lepitakse kokku iga kliendiga personaalselt:

 • aidata leida motivatsiooni ja uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades
 • aidata vabaneda kogunenud pingetest
 • aidata teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi
 • aidata leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks
 • aidata suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja võtmetegevuste tegemise tõenäosust 

Coachingu tulemusena:

 • on inimesed heas töötegemise vormis ning teevad kvaliteetset tööd
 • analüüsivad osalejad süstemaatiliselt oma tööalast käitumist ja leiavad kohaseid toimimisviise väljakutsuvamates olukordades

Coaching võib toimuda individuaalselt kui ka grupis/meeskonnas! 

Soovitav individuaalse coachingu maht ühe kliendiga individuaalsessioonide vormis on 6-10 korda (kord on 1,5 h).

Soovitav meeskonnacoachingu maht ühele meeskonnale on alates 4-6 korda (kord on 3 h).

Endel Hango on  diplomeeritud superviisor, 7. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 24.10.2021)