Enesejuhtimise koolitused

Koolitus on enesetõhususe ja seeläbi nii professionaalse kui isikliku eluga seotud tulemuslikkuse ja rahulolu kasvatamiseks.

 • Enesekontseptsioon ja minapilt
 • Minu aja- ja stressijuhtimise rutiin
 • Kuidas tulemuslikult ennast motiveerida?
 • POOGPI (process of ongoing personal/professional improvement)

Konfliktijuhtimise koolitused

Koolitus on mõeldud inimestega töötavatele professionaalidele.

 • Konflikti olemus ja psühholoogia

 • Kaks kalduvust konfliktis – pealekäija ja eemaletõmbuja

 • Karpmani kolmnurk

 • RISSSC (repeat, imagos, slow, soft, simple, client words)

 • Dialoogi ehitamine

 • Tunnetega töötamine (H.E.A.R. ja R.A.V.E)

Muudatuste juhtimise koolitused

Muudatuste juhtimise koolitus võib olla suunatud kas muudatuse läbiviijatele või ka sihtgrupile.

 • Mis juhtub inimestega muudatuste ajal? Kuidas muudatustega paremini toime tulla? millest koosneb muutumisvõimelisus ja kuidas seda arendada?

 • Millised on tüüpvead ja -lõksud? Kuidas neid vältida?

Meeskonnakoolitused (või meeskonna coaching)

Meeskonnakoolitus võib keskenduda kas meeskonna ehitamisele või meeskonna "hooldusele".

 • Kes me oleme? Kuidas saan mina siin ennast teostada? Mis on meie ambitsioon ja kuidas me seda koos parimal viisil ellu viime?

 • Mis on senises toimimises väärtuslikku? Mille peaksime lõpetama? Mille uuega võiksime alustada?

Positiivse õhkkonna koolitused meeskondadele

Õhkkonna pingevabamaks muutmiseks, et saaks keskenduda põhieesmärgile.

 • Mis juhtub inimeste vahel enne konflikti? Mis juhtub minuga?

 • Kuidas ületada negatiivne tsükkel ehk kuidas peatada enda ja teiste reageeriv käitumine?

 • Kuidas arendada emotsionaalset paindlikkust?

Suhete vahendamine ja keeruliste olukordade lahendamine meeskondades

Koolitus kõrge konfliktse pingega meeskondadele, et leida häid alternatiive hetkeolukorrale.
 • Negatiivse tsükli tuvastamine ja deskaleerimine

 • Kontakti saavutamine tunnetega ja nende sõnastamine

 • Probleemi (konflikti põhjuse) defineerimine

 • Emotsioonide dünaamilise protsessi kirjeldamine ja ettevalmistus väljendamiseks

 • Tunnetega töötamine

 • Uute lahenduste leidmine vanadele probleemidele

 • Uute lugude kinnistamine

Suhtlemistreeningud

Suhtlemistreening aitab osalejatel intensiivselt õppida interpersonaalseid oskuseid, nt enesekehtestamine ja mõjutamine, klienditeenindus ja müük, nõupidamiste juhtimine, vastutuse delegeerimine, kaasamine ja motiveerimine, jne.


Koolituste, seminaride ja konverentside korraldamise kogemust on meil alates 2002. aastast.
Change Consulting on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis alates 21.03.2016. Meie EHISe ID on 13797.

Õppekavad:

 1. Nõustamise protsess ja tehnikad
 2. Perekonna psühholoogia alused ja võimalikud sekkumised