Change Consulting pakub erinevaid koolitusi ja coachingut (ja supervisiooni).

Arendustegevuste lahutamatuks osaks on arendusdignostika ja järelhindamine.
Organisatsioonitasandi arendustegevuste ja muudatuste lahutamatu osa on kaasamise- ja kommunikatsiooniplaan ja -tegevused.

Change Consulting toetab oma kliente, olgu nendeks üksikud juhid, meeskonnad ja grupid või terved organisatsioonid, arengu- ja muudatuste teel. Lähtume järgmisest arendusprotsessist:

Rakendame süsteemset mõtteviisi ning täpselt kalkuleeritud sekkumisi organisatsioonide ja meeskondade arendamisel.

Väga palju stressi toodavad meeskondades ja organisatsioonides suhted, mis on liialt distantseeritud või hoopiski liialt ülekoormatud. Tihti on meeskonnas inimesi, kellega paljudel teistel on raskusi. Süsteemsest vaatenurgast ei pea muutuma "probleemikandja", vaid muutuse võib esile kutsud ükskõik kes lähedalseisvatest isikutest. Süsteemne lähenemine võtab fookusesse suhted inimeste vahel, mis takistavad eesmärke täitmast, kulutavad liialt aega või energiat. Peale esialgset diagnostikat ja hüpoteeside loomist töötame edasi meeskondade või võtmeisikutega, et kutsuda esile muutusi kogu süsteemis.

Eesmärgiks on uurida organisatsioonile omast emotsionaalset süsteemi, seda, kuidas suhted mõjutavad nii väiksemaid gruppe kui iga indiviidi eraldi ja milliseid käitumismustrid seetõttu organisatsioonis eksisteerivad.

Lähtealuseks ja toetuspunktiks on:

  1. Käitumismustritele keskenduv strukturaalne pereteraapia (looja S. Minuchin)
  2. Organisatsiooni ajalugu ja taustategureid tähtsustav psühhoanalüütiline pereteraapia (looja M. Bowen)
  3. Organisatsiooni uskumussüsteemidele keskenduvad süsteemne pereteraapia (looja Milaano koolkond)
  4. Spontaansuse suurendamisele ja loovuse vallandamisele keskenduv psühhodraama (looja J.L. Moreno)