ACTION METHODS / TEGEVUSLIKUD MEETODID   9.-10.06.2022
Lühikursus mitte-psühhodramaatikutele (16 ak h)

Kursuse tutvustus:

Psühhodraama meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagamegi tegevuslikke loovmeetodeid, mida saab ohutult kasutada nii teistes psühhoteraapia koolkondades kui ka laiemalt – õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises jne. Kursus sobib meeskonnajuhtidele ja spetsialistidele (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilisi tegevusi, seminare, koolitusi, koosolekuid jms.

Kursuse teemad:

  • Psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia põhialused
  • Tegevuslikud meetodid ja interaktiivne protsess meeskonnas/grupis
  • Rollivahetus (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine)
  • Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
  • Monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
  • Sotsiomeetrilised harjutused ja näidustused selleks
  • Erinevad grupitöö meetodid (grupi olulisus õppimisel ja arenemisel, kuidas grupi potentsiaali parimal viisil ära kasutada)
  • Psühhodraama lavastuslikud meetodid (duubeldamine, peegel, abimina/sümbolesemete kasutus)
  • Otsusele jõudmise/kahtlustega töötamise meetodid (skaalad, tulipunktid, projektsioonid tulevikku, kohtumised)

Koolituse läbinu teab peamisi psühhodraamameetodeid ja oskab elemente neist kohasel viisil inimeste arendamisel kasutada. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine täies mahus ning praktiliste harjutuste sooritamine.

Toimumiskohaks on Tartu Aparaaditehas koolitusruum „TEGU“.

Töötoa viib läbi:

ENDEL HANGO
E-mail:  endel@changeconsulting.ee     
Tel: 501 2435

HIND: 160 EUR + km
Registreeru koolitusele