Tunnete juhtimise koolitus


Tunnete juhtimist peetakse tänapäeval üheks kõige olulisemaks interpersonaalseks oskuseks. Juhtide üks peamine ülesanne on tekitada töötajates positiivseid tundeid ning spetsialistid ja ettevõtjad peavad toime tulema enda emotsioonidega. Pikaajalise edu ja rahulolu jaoks on vaja õppida tunnete juhtimist, mitte pelgalt nende kontrollimist ja allasurumist. Tunded on midagi, mida ei peaks kartma, sest tunnetega on seotud meie motivatsioon, innustumine, kaasamine ja pühendumine.


Tunnete juhtimise koolituse eesmärgiks on arendada osalejate enesekontrolli kompetentsi ja suurendada osalejate võimekust positiivsete tunnnete loomisel ja suunamisel.

Tunnete juhtimise koolituse tulemusena:

  • Teavad osalejad tunnete dünaamikat ja tekkemehhanisme 
  • Suureneb osalejate intrra- ja interpersonaalne teadlikkus
  • Omandavad osalejad toimivad võtted enda ja teiste tunnete juhtimiseks
  • Suureneb osalejate emotsionaalne paindlikkus

Teemad:

  • Loomulikud tunded ja tunnete dünaamika
  • Mis juhtub tunnetega ja mida tunded teevad?
  • Enesekontrolli kompetents ja tunnete juhtimine?
  • Tunnete juhtimine keerulistes olukordades ja suhetes
  • Mida me teame (valesti) emotsioonide kohta?

Tunnete juhtimisel on kaks fookust: mida teha emotsioonidega nende tekkemomendil ja kuidas hakkama saada pikaajalise emotsionaalse fooniga (nt stress, keerulised suhted, muudatused)?
Mõlemal juhul on abi kogemusest, kuid ootamatuid olukordasid tuleb ikka ette. Koolitusel õpivad osalejad toimetulekustrateegiaid nii "tavalisteks" emotsionaalseteks hetkedeks kui ka ootamatuste ja kriiside lahendamiseks.

Sihtgrupp:

Treening on mõeldud kõigile, kes tahavad õppida paremini juhtima enda ja teiste tundeid.

Treeningut viib läbi Liis Aavaste-Hango

Info ja registreerumine: liis@changeconsulting.ee.