Spontaansustreening


Praktiliseks loovuseks nimetatud spontaansus aitab meil leida kohaseid lahendusi uutes väljakutsuvates olukordades. Paljud inimesed usuvad, et inspiratsiooni ja "vaimu" tuleb oodata, et see ei ole meie enda kontrolli all. Tegelikult on aga võimalik seda energiat õppida ise esile kutsuma või teisiti öeldes on võimalik õppida enda viimist sellisesse seisundisse, kus probleemide lahendamine ja väljakutsetega tegelemisel on õnnestumise tõenäosus suurem kui tavapäraselt. 


Spontaansustreeningu eesmärgiks on aidata osalejatel kontakti saada enda Loova Geeniusega, et tulemuslikumalt hakkama saada erinevate keeruliste olukordadega (nt esinemine, partneri veenmine, enesemotiveerimine, ebameeldiv muudatus).

Spontaansustreeningu tulemusena:

  • Teavad osalejad loovuse-spontaansuse kaksikkontseptsiooni
  • Suureneb osalejate eneseteadlikkus, sh enda enesetõhusust piiravatest uskumustest
  • Omandavad osalejad toimivad võtted enda loovuse ja spontaansuse käivitamiseks
  • Suureneb osalejate võimekus tulemuslikult toime tulla erinevate muudatustega, sh erinevate väljakutsetega

Teemad:

  • Loovuse ja spontaansuse kaanon - kuidas ma reageerin erinevatele olukordadele?
  • Spontaansuse avamine ja "vaimu" äratamine - mis sellel mindfulness'ga pistmist on?
  • Mis mind takistab ja kuidas sellest vabaneda?
  • Spontaansustreening kriitilistes olukordadest ja in-situ eksperimendid
  • Kompetentne Geenius - mis on meie võimuses ja mis ei ole?

I moodul (1.-2.päev) 

Kõige suuremate sammudega õpime, kui tegutseme mugavustsooni piiri taga piisavalt turvalises keskkonnas. Koolitusel saavad osalejad valida enda jaoks väljakutsuvaid olukordasid ning nendes harjutada erinevaid uusi käitumisviise. Spontaansus on vabaltvoolav energia, mida ei saa mehhaaniliselt "treenida" - küll aga saab grupis modelleerida olukordasid ning harjutada enda reaktsioonide ja käitumise suunamist soovitud suunas.
Kuna enamus elulisi situatsioone on improvisatsioonilised (st puudub kindel ettekirjutatud statuut), siis on meie käitumine nendes definitsiooni järgi ebatäiuslik. Sellega leppimine ja omaenda ebatäiuslikkusest tulenevate eripärade kasutamine tugevustena on see, mis aitab meil säilitada enesekindlust. Raske õppustel, kerge lahingus.

II moodul (3. päev

Reaalsustesti läbinud käitumisviisid saavad täiendavat toetust ja ebaõnnestumised pööratakse õppetundideks. Spontaansuse treenimine ei saa kunagi päriselt valmis, samas selge struktuur ja soovitused aitavad igal osalejal oma teekonda jätkata individuaalselt.

Sihtgrupp

Treening on mõeldud kõigile, kes tahavad leida kohaseid lahendusi uutele olukordadele (või leida uusi ja kohaseid lahendusi vanades olukordades).

Treeningut viib läbi Endel Hango

Info ja registreerumine: endel@changeconsulting.ee.