Loova juhtimise arenguprogramm


Tänases maailmas löövad läbi pigem nn „loovad geeniused“ (
creative genius) – juhid ja tippspetsialistid, kes suudavad leida uudseid ja kohaseid lahendusi kui äraproovitud asju täpselt kopeerivad tegelased. Kultuurikonservide tarbimine ei ole iseenesest halb – lihtsalt tulemus on ette teada ja kuigi muutuvates oludes tahaks midagi kindlat omada, siis pikas perspektiivis on konservi tarbimise asemel parem luua koos teistega midagi uut, senitundmatut ja ühiseid positiivseid emotsioone tekitavat. Värskust ja innovatsiooni taotlevad töötajad oskavad harva intuitiivselt ennast juhtida nii, et „vaim tuleb peale“; veel harvem osatakse teisi aidata või kogu meeskonnas innovatsiooni käivitada.


Loova Juhtimise Arenguprogrammi eesmärgiks on arendada osalejate loovust ja „loovat geeniust“ – selleks tuleb tihti mitmed varemõpitud asjad nö kustutada. Kompetentseks e teadlikuks ja planeeritud tegevuseks tuleb kindlasti ka midagi juurde õppida. Loova juhtimise arenguprogrammis saab arendada enda loovuse komponente ning õppida nende rakendamist juhtimises ja läbi kohase ning spontaanse juhtimise suureneb tulemuslikkus.

Loova juhtimise kooli tulemusena:

 • Oskavad osalejad ennast viia "loova geeniuse" seisundisse
 • Areneb osalejate isiklik loovus ja spontaansus ning võime neid tööalaselt tulemuslikult kasutada (sh probleeme lahendada)
 • Saavad osalejad toimivad meetodid, millega kolleegide ja alluvate loovust käivitada
 • Omandavad osalejad peamised organisatsiooniliste arenduste läbiviimiseks vajalikud psühholoogilised oskused

Teemad:

Juht:

 • Spontaansus ja loovus
 • Kalduvused suhetes ja korduma kippuvad suhtemustrid
 • Juhtimise „piirid“
 • Enese seisundite juhtimine

Meeskond:

 • Vaba ja tulemuslik suhtlemine
 • Meeskondliku loovuse ja spontaansuse käivitamine
 • Innovatsioon

Organisatsioon:

 • Muudatuste juhtimise psühholoogia
 • Vajaduspõhine arendamine

I moodul (1.-2. päev)

Kõik me oleme teele asunud. Iga lugu ja iga tee algab iseendast – sellest, mida ma endast arvan ja kuidas ma sellesse suhtun. Iga alguse juures on ka siht, eesmärk – mõtlen, kuhu ma täna, sel aastal, selles elus jõuda tahan. Teekaardiks on rollid ehk millistes situatsioonides ja milliste partneritega ma soovin rahuldustpakkuvamalt või tulemuslikumalt toime tulla ning loo käivitajaks on konflikt – mis sunnib mind kodust lahkuma.

Teekonnal toimetulekuks on mul vaja omandada erinevaid vilumusi – loova juhtumise kontekstis on nendeks tööriistad, mis aitavad innovatsiooni käivitada ning end piiravatest mõttemustritest vabastada. Igas loos on väga oluline ka antagonist – vaenlane, vastane, kes takistab ja samas annab ka energiat – sisemiste rännakute puhul on selleks peategelane ise või osa temast. Enda sisemiste konfliktsete mustrite tundmine aitab juhil tulevikus oma „tüüpilisi lõkse“ vältida – et oleks vähem hetki, kus ma mõtlen „ja jälle tegin ma seda, kuigi tean, et see pole kõige mõistlikum“.

Teekonna alguses kogub iga kangelane ka enda ümber rühma kaasteelisi. Koolituse lõpuks saavad juhid tööriistad alluvate loovuse käivitamiseks ning seavad selge sihi, kui kaugele enne järgmist koolitust jõutakse.

Kohtumine reaalsusega – olles põhjalikult ette valmistanud, lähen ma tegema.

II moodul (3. päev)

Esimesel reaalsel kohtumisel ilmneb aga nõrkus – millega ei ole loo kangelane arvestanud, mis takistab edu lõplikult saavutamast. Muudatuse defineerimine on algus, edasi on vaja leida viis selle elluviimiseks. Loova juhtimise teel on muudatuste psühholoogia ning organisatsiooniliste muudatuse elluviimise dünaamika tundmine oluliseks nõiduse elemendiks. „Kui ma vaid selle nipi kätte saaksin, kuidas SEDA teha...“

Nõiakunsti täielikuks omandamiseks ja teekonna lõplikuks kindlustamiseks on nüüd-juba-enesekindlal-ja-lootusrikkal peategelasel vaja silmitsi seista mineviku varjudega (ka tabude ja traditsioonidega organisatsioonis, meeskonnas), et saavutada täielik iseseisvus.

III moodul (4. päev)

Iga loo ja teekonna lõpus tehakse kokkuvõtteid ja vaadatakse üle, kas saavutatu on kooskõlas algsete sihtidega. Enamasti on kangelane saanud rohkem, jõudnud mujale – nii on ka arendamisel tavaline, et uute horisontide avanedes ilmnevad ka järgmised takistused.

Jätkuvalt iseseisvaks loovaks juhtimiseks on vajalik oskus ennast ja teisi viia seisundisse, kus ikka ja jälle asutakse teele, ületatakse võimatuna-näivaid takistusi ning naastes ollakse veel vormis, et järgmisel tööpäeval võtta ette järgmine mägi. Me kõik oleme võimelised midagi saavutama ühekordselt, aga kuidas seda teha pidevalt?

Samuti väärib iga lugu fikseerimist ja kogetud õppetundide esiletõstmist. Sellekski on omad nipid.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kogenud juhtidele ja tippspetsialistidele, kes tahavad värskust ja uudsust.

Koolitust viib läbi Endel Hango

Info ja registreerumine: endel@changeconsulting.ee