KUIDAS KRIISIS TERVEKS JÄÄDA? - 13.04.2021  
Enesearengukoolitus (1-päevane)

Koolituspäeva pikkus on 8 akadeemilist tundi

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad:
 • jõuda lähemale tundele, et nende elu on nende kontrolli all ja meeldib neile
 • nii ennast kui teisi paremini mõista ning aktsepteerida 
 • muutuda spontaansemaks, julgemaks, rõõmsamaks 
 • end paremini motiveerida, kiiremini otsustada, stressiga toime tulla
 • paremini mõista oma erinevaid rolle ja need enda jaoks sobivamateks kujundada  
Koolitus annab sulle:
 • harjumuse ennast vaadelda ja analüüsida 
 • tunde, et sinu elu on sinu kontrolli all ja meeldib sulle
 • suurema selguse ja ülevaate oma erinevatest rollidest ja teadmise, kuidas neid enda jaoks sobivamateks kujundada.  
 • planeerimisoskuse, et tasakaalustatumalt ja terviklikumalt oma aega ja tegevusi planeerida
 • oskuse paremini oma stressi juhtida ja läbipõlemist vältida 
Koolituse sisu -  selleks, et oma elu edukalt elada ja omada tähendusrikkaid suhteid,  on oluline õppida ennast tundma ja juhtima. Enesejuhtimine ei koosne ainult teadmistest  ja oskustest ning seetõttu käsitletakse koolitusel  enesejuhtimist kui hoiakut. Enesejuhtimise arendamise  lõpptulemuseks on terve harjumuste tsükli (habbit loop) muutumine.   

Viirust COVID-19 võib pidada kataklüsmiliseks stressoriks, sest selle poolt tekitatud olukord ja suur muutuste hulk elukorralduses mõjutab üheaegselt paljusid inimesi. Lisaks on meil kõigil veel isiklikud stressorid ja foonistressorid, mis samuti on koroona tõttu rohkem esile tõusnud. Olgu selleks elukorralduse muutus, sissetulekute vähenemine või lausa kadumine, lõhkenud toru, läbilaskev katus, laste distantsõpe või distantseerunud suhted.  

Stressijuhtimise teeb praegusel ajal keerukaks see, et on palju uusi stressoreid ja vanad on ka alles. Kõigele annab värvi juurde määramatus, teadmatus, mure ja hirm.  

Kuidas siis ikkagi hakkama saada?  

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:  
 • Mis on enesejuhtimine? Milleks seda vaja on ja millest see koosneb?  
 • Enesekindluse ja enesekontrolli kompetents  
 • Produktiivsuse püramiid – avasta, planeeri, tegutse!  
 • Isiklikud piirangud ajakasutuses, nende leidmine ja ületamine. Toimetulek ajajuhtimise „segajatega“ .
 • Ajamaatriks  
 • Stressijuhtimise alused ja läbipõlemise ennetamine  
 • Oma rollide parem mõistmine ja valdamine  
Koolituse eel saavad osalejad eeltööna täita läbipõlemise küsimustiku. Järeltööna koolituse teemasid toetavaid ning kinnistavaid materjale ja harjutusi.

Koolitaja:

Liis Aavaste-Hango
 
 
on koolitaja,  superviisor  ja  psühhoterapeut. Hariduselt on Liis suhtlemistreener,   pere- ja paarisuhteterapeut  ning lisaks sellele õpetab ja arendab psühhodraamat Tartu Psühhodraama Instituudis.   

HIND: 250 EUR +km  
Soodushind on 199 EUR + km kui registreerud korraga mitmele meie kursusele.  

RegistreerU koolitusele

Tagasi koolituskalendrisse