Tunded näitavad mustreid

Tunnete juhtimist peetakse tänapäeval üheks kõige olulisemaks inter- ja intrapersonaalseks oskuseks. Juhtide üks peamine ülesanne on tekitada töötajates positiivseid tundeid ja luua hea töötegemise keskkond. Spetsialistid ja ettevõtjad peavad samuti toime tulema nii enda kui teiste emotsioonidega. Keerulisemaks teeb asja see, et tunded on tihti seotud teiste inimestega ja käivitavad meis ammu juurdunud mustrid. Seetõttu on vastuolude lahendamine ja ka tagasiside andmine vahel erakordselt keeruline. Inimestel on väljakujunenud reageeringute mustrid, mis on püsivad ja muudavad kõik keerulised olukorrad sarnasteks ja on tänu sellele väsitavad ja energiamahukad.

Inimestega koos töötades, probleeme lahendades ja neid juhtides või neile alludes, tunneme vahel emotsioone, mis ei ole seotud selle konkreetse inimesega, kellega hetkel suhtleme, vaid haiget on saadud juba kaua aega tagasi mõnes teises suhtes ning „sinikas“ on alles. Nii võib töötaja, kellele antakse ausat tagasisidet, tunda end mittepiisava ja läbikukkununa. Nii võib juht, kelle soovitust on ignoreeritud, tunda end mitteolulisena. Nii ebapiisavus kui mitteolulisus on inimese jaoks sügavad valusad tunded, mis käivitavad reageeringute ahela, mis omakorda käivitab partneri reageeringute ahela ja tüli jätkub...

Pikaajalise edu ja rahulolu jaoks on vaja õppida tunnete juhtimist, mitte pelgalt nende kontrollimist ja allasurumist. Oma mustritest teadlikuks saades saame neid korrigeerida ja isegi neist loobuda. Parimal juhul saame järjest vähem haiget ja õpime midagi uut. Tülitsükkel on võimalik peatada, kui töötatakse läbi tunded, mis reageeringuid üleval hoiavad. Tunded on midagi, mida ei peaks kartma, sest tunnetega on seotud meie motivatsioon, innustumine, kaasamine ja pühendumine.

Ehk on abi ka Tõnu Õnnepalust, kes Müürilehes kirjutas: "Ja ega mineviku allikal joomas käimine olegi ju paha."

Üheks võimaluseks süsteemselt enda emotsioonide juhtimise arendamiseks ning mustritega tutvumiseks on tunnete juhtimise koolitus: /koolituskalender/tunnete-juhtimise-koolitus