Kriisist väljumiseks on vaja ennast muuta

Kriisist edukaks väljumiseks on vaja igaühel mingil määral ka ennast muuta. Samas õppimine, kohanemine ja enesearendamine on praegu just eriti rasked, sest ärevuse ja teadmatusega toimetulek võtab palju ressursse. Iga kriis esitab väljakutse meie enesejuhtimisele, sest vanad harjumuspärased tegutsemisviisid enam ei too tulemusi, vaja on uusi.

Selleks, et oma elu edukalt elada, omada tähendusrikkaid suhteid ja ka teiste juhtimisega toime tulla, on oluline õppida ennast tundma ja juhtima. Enesejuhtimine ei koosne ainult teadmistest ja oskustest, seetõttu käsitleme enesejuhtimist kui hoiakut ja enesejuhtimise arendamisel peame lõpptulemusena silmas terve harjumuste tsükli muutumist.

Enesejuhtimine koosneb:

 • teadlikkusest (nii teoreetilistest teadmistest kui eneseteadlikkusest);
 • vilumustest (väljenduvad peamiselt kriitilistes situatsioonides kohases käitumuslikus reageerimises);
 • tahtest (enda emotsioonide juhtimine ja enesemotiveerimine)

Arendada tuleb kõiki kolme komponenti. Kõiki kolme komponenti ühendavad enesekindluse ja enesekontrolli kompetentsid. Situatsioonid, kus kompetentne käitumine on enam pingutust nõudev, kuuluvad enamasti aja- ja stressijuhtimise valdkonda.

Kaasajal on töötaja üheks põhiliseks töövahendiks tema isiksus. Enesega tuleks hästi läbi saada ja samuti mõista enda käitumise mõju teistele. See ei ole üksnes ratsionaalne tegevus, vaid hõlmab terviklikku inimesekäsitlust, kus on oluline nii sisemine heaolutunne kui ka teadmised ja oskused, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi. Parem enesejuhtimise tase – enese motiveerimine, kiire otsustamine, stressiga toimetulek – tagab parema soorituse.

Mõningad soovitused enesejuhtimise arendamiseks kriisist väljumisel:

 • Teadlikkuse arendamiseks 
  • Analüüsi ja teadvusta enda jaoks isiklikult
   • millised on kriisi kõige suuremad õppetunnid?
   • mille oled kaotanud?
   • mida oled juurde saanud?
   • mis Sul on endiselt alles?
  • Tee selgelt vahet, milliseid asju Sa saad mõjutada ja mida Sa ei saa mõjutada
 • Vilumuste arendamiseks
  • Jätka tegevustega, mis olid kriisi-eelselt Sinu jaoks olulised (isegi, kui vahepeal on jäänud lünk)
  • Alusta millegi uuega: tee vähem näost-näkku koosolekuid, hakka säästma, jaluta rohkem vms
  • Tegele ajaplaneerimisega regulaarselt, isegi kui hetkel ei ole midagi märkmikku lisada
 • Tahte arendamiseks
  • Vaata üle oma vanad eesmärgid ja sihid, vajadusel püstita uued
  • Maga ja moluta – meie aju vajab laiska aega, et olla produktiivne
  • Suhtle inimestega, kes on tegusad ja liiguvad edasi.