Arendustegevused, mida kasutame vastavalt kokkuleppele kliendiga ja vajadusele:
  • Coaching
  • Psühholoogiline nõustamine (paarisuhte nõustamine, perekoosolekud ja -nõupidamised)
  • Koolitus
  • Konsultatsioon
  • Seminar
  • Supervisioon
  • Teraapia (sh individuaalteraapia ja pere- ning paarisuhte teraapia)
  • Treening, sh videotagasisidega harjutamine
Arendustegevuste lahutamatuks osaks on arendusdignostika ja järelhindamine.
Organisatsiooni arenduse- ja muudatuse plaanide lahutamatu osa on kaasamise- ja kommunikatsiooniplaan.